Conform reglementărilor în vigoare, rezultatele înainte de contestații la Concursul extrașcolar județean de limba franceză pentru clasele V-VI vor fi comunicate școlilor de proveniență ale elevilor participanți marți, 29.05.2018.
Eventualele contestații la concurs pot fi depuse miercuri, 30.05.2018, la secretariatul Școlii Gimnaziale ,,Mircea cel Bătrân’’ Pitești, în intervalul orar 12.00-15.00.
Elevii participanţi pot contesta numai punctajul iniţial al propriei lucrări scrise şi anume subiectul III cuprinzând itemi subiectivi.
Conform Regulamentului specific, pentru lucrările care au primit iniţial punctaje cuprinse între 90 – 100, punctajul definitiv este acela acordat de subcomisia de contestaţii.
Pentru lucrările care au primit iniţial alte punctaje decât cele menţionate anterior, punctajul definitiv este acela acordat de subcomisia de contestaţii, dacă între punctajul iniţial şi punctajul acordat la contestaţie există o diferenţă de cel puţin 10 puncte. Dacă diferenţa dintre cele două punctaje este mai mică de 10 puncte, punctajul definitiv este cel iniţial.