În data de 26.05.2018, începând cu ora 10.00, se va desfăşura concursul extraşcolar de limba franceză -etapa judeţeană- pentru clasele V-VI, la Şcoala Gimnazială ,,Mircea cel Bătrân” Piteşti.

Conform Regulamentului specific, punctajul de calificare la această etapă este de minim 85 de puncte obţinute la etapa anterioară.

Tabelele cu elevii calificaţi la etapa judeţeană (maxim 5 elevi/nivel de studiu/unit.şc.), vor fi transmise până în data de 23 mai 2018 prin fax către şcoala organizatoare şi către IŞJ Argeş precum şi prin e-mail către inspectorul de specialitate. Vă rog să asiguraţi participarea în calitate de profesori evaluatori.

Conform Regulamentului, pentru etapa judeţeană se va organiza numai o probă scrisă care va dura 90 de minute, pentru toate clasele.

Accesul elevilor în sălile de concurs se va face în intervalul 9.00-9.30, pe baza carnetului de elev cu fotografie şi vizat pentru anul şcolar în curs.

Vă rog să respectaţi termenele şi modelul de tabel care trebuie completat (a se vedea ataşamentul).

Tabel-elevi-calificati-la-etapa-jud.-lb_.franc_.-1