Mirunette International Education, cu sprijinul Ministerului Educației Naționale și al ISMB, organizează concursul ‘’Oxbridge Scholarship Competition”,  pentru obținerea unei burse integrale de studiu în Anglia pentru ultimii 2 ani de liceu.

Criterii generale de acordare a bursei: elevul trebuie să fie în momentul de față în clasa a X-a, să aibă minim 15 ani și 6 luni împliniți la data de 31.08.2018, să aibă rezultate excelente la învățătură și să aibă disponibilitatea de a studia ultimii 2 ani de liceu în Anglia.

Elevii se pot înscrie pâna în data de 29.01.2018, accesând site-ul  www.mirunette.ro