Către,

Unitățile de învățământ de stat și particular

În atenția,

Doamnei/Domnului director

Spre știință,

Personalului didactic

 

Vă informăm faptul că în Monitorul Oficial nr. 428/09.06.2017 s-a publicat Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 3969/2017.

Vă revine obligația de a disimina informația la nivelul unității de învățământ.

OMEN nr. 3969/2017

Calendar concurs directori 2017