Competiția Națională  ”Școala altfel”

 

Unitățile de învățământ din județul Argeș sunt încurajate să își promoveze cele mai bune activitați, participând la competiția „Școala altfel” .Metodologia de desfășurare a competiției este prevăzută în OMENCȘ nr. 5034/2016 privind organizarea Programului național ,,Școala altfel” și adresa MEN 32198/08.06.2018.

La nivel județean competiția își propune să selecteze și să promoveze pe site-ul  www.isjag.ro cele mai interesante 10 activități care s-au desfășurat în săptămâna ”Școala altfel!”, câte una din fiecare din domeniile:

 1. cultural;
 2. artistic;
 3. tehnic;
 4. științific;
 5. sportiv;
 6. cetățenie democratică și responsabilitate socială;
 7. educație pentru sănătate și stil de viață sănătos;
 8. educație ecologică și protecția mediului;
 9. abilități de viață (inclusiv educație rutieră, educație pentru protecție civilă);
 10. consiliere și orientare.

Unitățile de învățământ care doresc să participe la competiție vor  selecţiona  o singură activitate  din cele desfăşurate în Săptămâna  ,,Școala altfel!”. Dosarul activității se va transmite la inspectoratului școlar, în format electronic, pe adresa educativag@gmail.com Termenul limită  de transmitere a dosarelor 18 iunie 2018, ora 12.

Dosarul activității va conține obligatoriu toate elementele menționate în  anexa 1 și se va transmite arhivat pe adresa de e-mail educativag@gmail.com, cu mențiunea pentru ”Competiția Școala altfel! Fișa activității se atașează în format word si pdf.

 În cazul în care dosarul activității nu reunește toate datele solicitate, activitatea nu va fi evaluată.

Criteriile de evaluare a activităților propuse de unitatile școlare sunt prezentate în anexa 2.

La nivel național:

Dosarele celor 10 activităţile selectate la nivel județean putea fi vizionate și votate în perioada 21-24  iunie 2018, pe platforma de votare: http://scaltfel.edu.ro

 

 

ANEXA  1. COMPONENȚA DOSARULUI ACTIVITĂŢII. 

A. FIȘA ACTIVITĂȚII – in format word si pdf

Numele și adresa unităţii de învăţământ aplicante

Nivelul/nivelurile de învățământ

Numărul elevilor din școală

Numărul cadrelor didactice din școală

Coordonatorul activităţii (nume și prenume, funcție, date de contact)

 1. Titlul activităţii
 2. Domeniul în care se încadrează
 3. Scopul activităţii
 4. Obiectivele educaționale ale activităţii
 5. Elevi participanţi: număr total de participanți, procent de participanți din numărul total de elevi din grupul țintă;
 1. Durata şi locul desfăşurării activităţii
 2. Descrierea activităţii. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri, menţionând elementele de succes ale acesteia (conţinut, metodele, sarcini de lucru, caracter interdisciplinar, parteneriate etc.).
 3. Descrieţi rezultatele obţinute în urma activității.
 4. Precizaţi dacă elevii/profesorii/părinții şi-au manifestat dorinţa de continuare a acestei activităţi şi modalitatea în care puteţi asigura acest lucru.
 5. Motivaţia propunerii activității ca fiind cea mai…(maximum ½ pagini): argumente ale cadrelor didactice, ale elevilor, ale părinților

B. Ataşaţi cele mai relevante mărturii ale elevilor/profesorilor/părinților referitoare la activitatea propusă.

C. Atașați ”dovezi” ale activității (fotografii, filme, documente etc.)

 

ANEXA 2 . CRITERII DE EVALUARE A ACTIVITĂŢILOR

 1. Coerenţa scop – obiective – rezultat;
 2. Caracterul interdisciplinar al activităţii;
 3. Abordare inovativă;
 4. Creativitate și originalitate evitarea dimensiunii formale a activității derulate, prduse originale ale activității, conținut interesant și stimulativ etc.)
 5. Gradul de implicare al elevilor (initiativa elevilor, organizare, implementare, evaluare);
 6. Sustenabilitate
 7. Contribuție la creșterea motivației școlare, generarea unor schimbări atitudinale, formarea /dezvoltarea culturii organizaționale, stimularea peer-education etc.

 

 

Inspector școlar,

Prof. Adrian HERNEST