În cadrul Proiectului CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 118327, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014-2020, se va derula un program de formare a peste 55.000 cadre didactice din învățământul primar și gimanzial, în aria aplicării noului curriculum.

Suntem conștienți că, indiferent de experiența pe care o are echipa care dezvoltă acest program, este dificil să răspundem tuturor nevoilor de formare. În consecință, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a ajunge la o înțelegere aprofundată a acestor nevoi și pentru a construi un program de abilitare curriculară relevant pentru fiecare participant.

Prin completarea acestui chestionar, veți avea ocazia să contribuiți în mod direct la o fundamentare pe bază de date a programului de formare și implicit la succesul lui.

Timpul estimat de completare este de 20 de minute.

Chestionarul poate fi accesat la adresa: https://www.surveymonkey.com/r/A31_nevoi_formare

 

 
Vă mulțumim!