Avizat,

                                                                                                                                             Inspector școlar general adunct

                                                                                                                                                       prof. Eugenia JIANU

Graficul de desfășurare pentru cercurile pedagogice

ale Consilierilor educativi din semestrul al II-lea:      Vineri 11.05.2018

Cercul Activitatea propusă Locul de desfășurare Profesor
Licee Piteștilor. Promovarea voluntariatului în noul mileniu Tema: ,, Strategii și acțiuni de atragere a elevilor privind dezvoltarea socio-emoțională și integrarea Liceul Teoretic ,,Iulia Zamfirescu” Mioveni

Ora 10,00

Consilier educativ:

prof. Nilă George

Gimnazii Pitești I Tema : ,,România în anul Centenarului Școala Gimnazială ,,Marin Preda” Pitești

Ora 10.00

Consilier educativ:

prof. Brebuleț Aurora

Gimnazii Pitești II Tema:,,Cultivarea spiritului și valorilor voluntariatului în conștiința copiilor și adulților prin intermediul proiectelor educaționale“; Școala Gimnazială ,,Tudor Vladimirescu” Pitești

Ora 10,00

Consilier educativ:

prof. Sima Camelia

Zona Câmpulung Tema: “Rolul proiectelor educative in dezvoltarea personalității elevilor Liceul Tehnologic ,,I. C. Petrescu” Stâlpeni

Ora 9,00

Consilier educativ:

prof. Postelnicu Elena

Zona Costești Tema: ,,9 Mai – Ziua triplei semnificații, Europa noastră fără stereostipii

Referat: ,,Abordarea temelor de globalizare și stereotipizare în cadrul orelor de dirigenție”

Liceul Tehnologic Costești

Ora10,00

Consilier educativ:

prof. Drăguț Violeta

Zona Curtea de Argeș Tema activității:

1.      ,,Provocările contemporane asupra tinerilor

– Lecție deschisă   la clasa a X -a;

2.      Program artistic

Seminarul Teologic Ortodox  ”Neagoe Vodă Basarab” – Curtea de Argeș

Ora 10,00

Consilier educativ:

prof. Dumitrescu Vasile

 

 

Inspector școlar,

prof. Adrian HERNEST