Concursul Călătoria mea multiculturală este cuprins în Calendarul Concursurilor Naționale finanțate de către Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, aprobat cu OM nr 3248 din 14 februarie 2017, anexa 5, capitol P. CONCURSURI ŞCOLARE INTERDISCIPLINARE ŞI TRANSDISCIPLINARE, pozitia 51.
Tematica aleasă pentru ediția a III-a a concursului Călătoria mea multiculturală, Meseriile tradiționale ale minorităților este armonizată cu programele care se derulează la nivel european pentru promovarea limbilor, tradițiilor și a culturii minorităților, a cetățeniei active, în special.
Aceasta pune în evidență modul în care tânăra generație recepționează bogăția culturală a strămoșilor, modul în care o păstrează și o face cunoscută celorlalți.
Concursul Călătoria mea multiculturală reprezintă un bun exemplu de multiculturalitate şi multilingvism şi contribuie într-o mare măsură atât la dezvoltarea competenţelor transdisciplinare, cât şi la dezvoltarea competenţelor social-civice ale elevilor și ale cadrelor didactice coordonatoare.
Obiectivul general al concursului este:
Încurajarea dialogului intercultural prin identificarea și prezentarea meseriilor tradiționale ale minorităților.
Obiectivele specifice ale concursului sunt:
• Îmbunătățirea competențelor sociale, civice și antreprenoriale
• Îmbunătăţirea competențelor de comunicare în limba maternă
• Dezvoltarea competențelor de comunicare într-o limbă de circulație internațională
• Exersarea simțului estetic și dezvoltarea abilităților artistice
• Cunoașterea și asumarea valorilor culturale ale minorității de proveniență
• Conștientizarea și asumarea pozitivă a propriei identități culturale
Participanți:
• Grup ţintă: elevii din învățământul preuniversitar, din zone multietnice ale țării sau care urmează diferite tipuri de educație destinate minorităților naționale.
• Beneficiari: elevi, părinţi, profesori, uniunile minorităților din România, comunitățile locale.

Calendarul activităților
1 februarie-17 aprilie 2017
• pregătirea concursului la nivel național, județean, local;
• lansarea concursului cu prilejul Zilei Limbilor Materne;
• mediatizarea concursului, inclusiv a Regulamentului acestuia pe diverse canale (pe site ISJ/ISMB, site–urile partenerilor);
• constituirea comisiilor de organizare și evaluare la nivel județean;
• înscrierea în competiție a echipelor la nivel județean;

24-29 aprilie 2017
• desfășurarea etapei județene a concursului;
29 aprilie-6 mai 2017
• evaluarea activităților la nivel județean;
9 -10 mai 2017
• transmiterea rezultatelor județene la MENCȘ-Direcția Minorități;
11-16 mai 2017
• Centralizarea rezultatelor şi anunţarea echipelor participante la etapa națională prin inspectoratele şcolare judeţene;
17 -25 mai 2017
• pregătirea etapei naționale de către organizatori;
• pregătirea echipelor participante la etapa națională de către fiecare coordonator;
25 – 27 mai 2017
• desfășurarea etapei naționale a concursului la Bistrița Năsăud, jud Bistrița;
• încheierea concursului;
Desfășurarea activităților
Echipe mixte alcătuite din minim o minoritate și elevi care învață în limba română, formate din cel puțin 10 elevi din unități de învățământ preuniversitar înscrise în competiția județeană vor participa la o activitate nonformală/practică de prezentare a Meseriilor tradiționale ale minorităților. Elevii aparținând minorităților naționale, coordonați de un profesor, vor prezenta și/sau vor descrie o meserie/obiect tradițional în diverse moduri: poveste (la nivel primar), scenetă/piesă de teatru (la nivel gimnazial), interviu/film (la nivel liceal) însoțite de imagini/fotografii/descriere ”atelierul meșterului/meseriașului”, interiorul ”locului de muncă”etc).

Meseria/obiectul tradițional ales pentru prezentarea/descrierea meseriei/obiectului tradițional ales va respecta criteriile de descriere/ evaluare din anexele A și B, care vor fi transmise prin inspectoratele școlare unităților școlare înscrise în competiție. Fiecare echipă își va alege un nume în concordanță cu tematica concursului și activitatea desfășurată va fi însoțită de un mesaj bilingv/trilingv care să exprime modul în care tânăra generație recepționează bogăția culturală a strămoșilor și în ce măsură o păstrează și o face cunoscută, pentru meseria/obiectul ales. Activitățile vor fi diseminate la nivel local/județean.
Se va pune accent pe utilizarea metodelor nonformale pentru a da o nuanță diferită comunicării și a aduce în prim planul discuțiilor poveştile oamenilor obișnuiți, adesea “eroi” în comunitățile din care provin.
Rezultatele la nivel județean vor fi transmise online la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Direcția Minorități, link-ul https://goo.gl/SGhRLz respectând calendarul activităților concursului.
Echipele câștigătoare vor fi anunțate prin inspectoratele școlare în vederea participării la etapa națională. La etapa naționala participă din cadrul fiecărei echipe câte doi elevi și un cadru didactic coordonator. Coordonatorii vor pregăti echipele pentru etapa națională și vor participa la workshop-ulInterculturalitea-noi perspective în învățământul românesc.
Pentru etapa naţională a acestui concurs, componenţa comisiilor şi atribuţiile care revin membrilor acestora sunt stabilite prin prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012, capitolul III, secţiunea I, articolele 22-27.