Conform calendarului olimpiadelor școlare pentru anul școlar 2017- 2018, etapa județeană a Olimpiadei de limba și literatura română va avea loc sâmbătă 17.03.20018 , între orele 10-13, la Colegiul Național “Al.Odobescu ” Pitesti . Accesul elevilor se va face pana la ora 9.30, pe baza carnetului de elev sau a C.I.