Către
Toate unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din judeţul Argeş

In atenţia
Cadrelor didactice debutante care se înscriu la Examenul naţional de definitivare în învăţământ

Au fost publicate în monitorul oficial următoarele documente:

  1. Calendarul de organizare şi desfăşurare a Examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2016-2017, aprobat prin OMENCS nr. 5223/19.09.2016;
  2. Metodologia de organizare şi desfăşurare a Examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2016-2017, aprobată prin OMENCS nr. 5087/31.08.2016.

Notă: Vom reveni cu precizări privitoare la depunerea dosarelor şi înscrierea candidaţilor.

Inspector şcolar pentru Dezvoltarea resursei umane,
Alice  ROAITĂ
Tel. 0733033395

 

calendar-definitivat2017

acte-necesare-inscrierii-la-definitivat

conditii-de-inscriere