maxresdefault

Toate anunțurile de la toate departamentele

Repartizarea elevilor pe centre de concurs: pentru clasa a IX-a…

Repartizarea elevilor pe centre de concurs:

pentru clasa a IX-a neintensiv, elevii care susțin proba scris, concursul se va desfășura la

Liceul Teoretic “Iulia Zamfirescu” Mioveni

Repartizare elevi scris

Pentru clasele : a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a,

a IX-a intensiv, a X-a neintensiv, a X-a intensiv, a XI-a neintensiv, a XI-a intensiv, a XII-a neintensiv, a XII-a intensiv

elevii care susțin proba pe calculator

Repartizare elevi calculator

Repartizare elevi calculator pe unitateCititi mai mult

Restrângere de activitate 2018-2019

 • Postat pe 18/01/2018, la 10:42 de DRAGOŞ VRÎNCEANU

Anexe-5-12_-probe-practice-2 Cerere-acord-tranfer-restrangere-de-activitate-la-nivel-de-unitate-scolara Cerere-transfer-restrangere-de-activitate-la-nivelul-isj Extras-calendar_Transfer-pentru-solutionarea-restrangerii-de-activitate Extras-Metodologie_Restrangere-de-activitate Fisa-de-evaluare-inspectie-la-clasa-2 Model-acord-de-principiu_transfer-restrangere-de-activitate (1) Model-adresa-de-instiintare-ISJ_acorduri-transfer-restrangere_pretransfer (1)…Cititi mai mult

Titularizare în baza art. 253 an școlar 2018-2019

 • Postat pe 18/01/2018, la 10:38 de DRAGOŞ VRÎNCEANU

Cerere-titularizare-conform-art.-253 Extras-Metodologie_Titularizare-conform-art.-253 Repartizare-conform-art.-253Cititi mai multCititi mai mult

Concursul Județean de Programare “Dan Barbilian” PENTRU CLASELE V –…

Concursul Județean de Programare “Dan Barbilian”

PENTRU CLASELE V – XII 20.01.2018

ORGANIZATOR: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE

 1. Secţiunea programare: pentru toate clasele şi constă din rezolvarea a două probleme de factură algoritmică pe durata a 3 ore la liceu, respectiv 2 ore la gimnaziu.
 2. Concursul va începe la ora 900
 3. Elevii vor fi prezenţi la centrele de concurs unde sunt repartizați între orele 8-830  
 4. Accesul în sălile de concurs se face pe baza c.i., certificat naștere, carnet de elev vizat

Salvarea soluţiilor

Secţiunea programare

Fiecare elev va avea asociat un ID. La sfârşitul probei de concurs, concurentul  va salva sursele într-un folder de pe desktop având ca nume ID-ul asociat. Sursele vor  se vor salva  astfel: ID-ul fiecărui elev urmat de 1 pentru problema 1 plus extensia corespunzătoare, respectiv 2 pentru problema 2 plus extensia corespunzătoare.

Evaluarea:

 

Evaluarea se va realiza de către perechi formate din 2 profesori corectori, care au si propus si verificat subiectele

Evaluarea surselor, exceptând clasa a IX-a neintensiv, se face automat, folosind evaluatorul.

Se acordă 10 puncte  pentru existența sursei.

Se acordă 20 puncte dacă sursa există și compilează.

Lipsa sursei 0 puncte.

Baremul pentru clasa a IX-a neintensiv va fi afișat la finalul probei.

Pentru lucrările scrise nota finală va fi media notelor acordate. Dacă sunt diferenţe mai mari de 10 puncte, vor reevalua împreună lucrarea.

După evaluarea soluţiilor concurenţilor comisia de organizare a Concursului va decide numărul de premii şi menţiuni, care pot fi acordate.

Punctajele obţinute vor fi publicate pe site-ul IŞJ Argeş.

 

Contestaţii:

Eventualele contestaţii se pot depune luni 22.01.2018 în intervalul 08.00-12.00 la Liceul Teoretic “Iulia Zamfirescu” Mioveni. Comisia va analiza contestaţia şi va răspunde în termen de 48 ore.

În contestaţie trebuie să fie specificat numele concurentului, ID-ul, problema şi motivaţia. Orice contestaţie care nu include aceste informaţii nu va fi luată în considerare. Contestaţiile valide vor fi analizate. În urma analizării contestaţiilor se poate reevalua numai concurentul respectiv sau se pot reevalua toţi concurenţii la problema respectivă.

Punctajele finale, obţinute în urma contestaţiilor vor fi publicate pe site-ul IŞJ Argeş.

Premii acordate

Pentru fiecare clasă, şi nivel se vor acorda 3 premii (I, II şi III) pentru concurenţi care au obţinut cel puţin 40% din punctajul maxim şi un număr de menţiuni în limita a 15% din numărul de participanţi la clasa şi nivelul respectiv. Dacă există elevi cu punctaje egale aceştia primesc același premiu.

Diplomele vor menţiona şi profesorul/profesorii îndrumători, conform tabelului de înscriere

Dispoziţii finale

 • Pentru evaluare se utilizează programe de evaluare automată. Prin urmare concurenţii sunt obligaţi :
 • Să nu folosească subprograme din CRT sau conio.h
 • Să nu solicite prin program introducerea altor date decât cele specificate în enunţul problemei. De exemplu, nu trebuie să încheie programul cu readln, readkey, getch(), etc (solicitând astfel comisiei tastarea unor caractere). Programul va aştepta inutil introducerea acestor date şi va depăşi timpul de execuţie specificat în enunţul problemei.
 • Să respecte cu stricteţe restricţiile specificate în enunţul problemei.
 • Să nu inverseze denumirea problemelor! Cu alte cuvinte, nu salvaţi soluţia de la problema 1, sub denumirea problemei 2 şi invers! Evaluatorul nu are de unde să ştie!
 • În timpul probelor, concurenţii nu vor utiliza dischete, CD-uri sau flash-uri, telefoane mobile, …
 • Concurenţii nu vor utiliza alte surse de documentare decât Help -ul mediului folosit!!!


Cititi mai mult

Olimpiada de educație civică (clasele a III-a și a IV-a) – 20 ianuarie 2018

 • Postat pe 18/01/2018, la 08:37 de Florina Biculescu

Olimpiada de educație civică (clasele a III-a și a IV-a),…

Olimpiada de educație civică (clasele a III-a și a IV-a), etapa locală, se va desfășura în data de 20 ianuarie 2018, în cele patru centre:

Colegiul Național “Dinicu Golescu” Câmpulung, pentru zona Câmpulung;

Școala Gimnazială “Mircea cel Bătrân” Curtea de Argeș, pentru zona Curtea de Argeș;

Scoala Gimnazială nr. 1 Costești, pentru zona de sud a județului;

Școala Gimnazială “Nicolae Simonide” Pitești,  pentru educație civică, zona cercurilor Pitești, inclusiv Mioveni, Colibași, Topoloveni.

Olimpiada va începe la ora 10,00, prezența elevilor fiind permisă până la ora 9,30, pe baza carnetului de elev, cu fotografie și vizat.

Proba pentru educație civică – 2 ore.

Materialele pentru afiș, colaj, desen etc.pentru educație civică vor fi aduse de fiecare echipaj participant, coala fiind de format A4, bloc de desen mic, necompletată!

Participanții sunt echipajele selectate în urma etapei desfășurate pe școală, în luna decembrie 2017.

Succes!

Inspector școlar,

Prof. Florina BICULESCU

 Cititi mai mult

Ordinul MEN nr. 4794_31 aug 2017_admitere in inv liceal 2018-2019Cititi mai mult

Olimpiadele de limba franceză şi de limba engleză – etapa locală

 • Postat pe 16/01/2018, la 10:29 de DAIANA TOBOIU

În conformitate cu noile precizări şi cu Regulamentele olimpiadelor de…

În conformitate cu noile precizări şi cu Regulamentele olimpiadelor de limbi romanice, respectiv de limba engleză, în data de 28.01.2018, începând cu ora 10.00, se va desfăşura etapa locală a olimpiadelor, după cum urmează:
-zona Piteşti, engleză liceu, la Colegiul Naţional ,,Zinca Golescu”;
-zona Piteşti, franceză liceu, la Colegiul Naţional ,,Alexandru Odobescu”;
-zona Piteşti, franceză clasele VII-VIII, la Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu”;
-zona Câmpulung, engleză liceu şi franceză clasele VII-XII, la Colegiul Naţional Pedagogic ,,Carol I”;
-zona Curtea de Argeş, engleză liceu şi franceză clasele VII-XII, la Colegiul Naţional ,,Vlaicu-Vodă”;
-zona Mioveni, engleză liceu şi franceză clasele VII-XII, la Şcoala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu”;
-zona Topoloveni, engleză liceu şi franceză clasele VII-XII, la Liceul Teoretic ,,Ion Mihalache”;
-zona Costeşti, engleză liceu şi franceză clasele VII-XII, la Liceul Tehnologic.
Criterii de calificare la etapa locală, conform Regulamentelor:
– la limba engleză minim 85 de puncte obţinute la etapa pe şcoală;
– la limba franceză, minim 80 de puncte obţinute la etapa pe şcoală.
Tabelele cu elevii calificaţi la etapa locală, conform criteriilor de mai sus, dar si propunerile de profesori evaluatori vor fi transmise până în data de 19 ianuarie 2018 prin fax către şcoala organizatoare şi către IŞJ Argeş precum şi prin e-mail către inspectorul de specialitate.
Vă rog să respectaţi termenele şi modelele de tabel care trebuie completate (a se vedea ataşamentele).
Conform Regulamentelor, pentru etapa locală se va organiza numai o probă scrisă care va dura 2 ore (pentru limba franceză clasele VII-VIII) şi 3 ore (engleză şi franceză nivel liceal).
Subiectele vor fi unice la nivel judeţean, pentru toate centrele de concurs organizate şi menţionate mai sus.
Accesul elevilor în sălile de concurs se va face în intervalul 9.00-9.30, pe baza actului de identitate/carnetului de elev cu fotografie şi vizat pentru anul şcolar în curs.
Etapa judeţeană se va desfăşura în data de 3 martie 2018 (proba scrisă) şi 10 martie 2018 (proba orală). Conform Regulamentelor, se vor califica la etapa judeţeană elevii care vor obţine la etapa locală cel puţin 80 de puncte (la limba franceză) şi cel puţin 90 de puncte (la limba engleză).
Întrucât numărul elevilor participanţi la olimpiadele de limba spaniolă, italiană, germană şi rusă este mic, nu se va organiza o etapa locală iar elevii calificaţi în urma etapei pe şcoală vor participa, conform Regulamentelor specifice, direct la etapa judeţeană.
Detaliile despre organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba engleză (clasele VII-VIII) precum şi a concursurilor extraşcolare de limba franceză şi engleză (clasele V-VI) vor fi comunicate la o dată ulterioară.

 

Tabel-elevi-calificati-la-etapa-locala.lb_.engl_.

Tabel-elevi-calificati-la-etapa-locala.lb_.franc_.Cititi mai mult

Olimpiada de lingvistica -etapa judeteana

 • Postat pe 16/01/2018, la 09:18 de Cristina Cergan

Copy of Inscriere Lingvistica 2017-2018 Etapa judeteana a Olimpiadei de…

Copy of Inscriere Lingvistica 2017-2018

Etapa judeteana a Olimpiadei de lingvistica se va desfasura sambata, 27.01.2018, la Scoala Gimnaziala “Mircea cel Batran” Pitesti.

Norma de reprezentare este de 2elevi*nr de clase/unitate de invatamant .

Va rog sa completati tabelul atasat si sa il trasmiteti pe adresa de email scoala13pitesti@yahoo.com pana vineri, 19.01.2018, respectand norma de reprezentare stabilita, precum si termenul de transmitere.

Aveti in vedere si Regulamentul cel nou, publicat pe site.Cititi mai mult

CALENDAR OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE 2018

 • Postat pe 15/01/2018, la 15:51 de Cornelia Zibileanu

Stimați colegi, până la apariția Calendarului Național pentru olimpiade și…

Stimați colegi, până la apariția Calendarului Național pentru olimpiade și concursuri școlare (de la M.E.N.), vă atașez orientativ, informațiile despre acestea. Se pot schimba date/ locuri de desfășurare. Vă țin la curent cu modificările. Urmăriți site-ul unde voi posta detaliile!

Inspector școlar, prof. Cornelia Zibileanu

BIOLOGIE CALENDAR OLIMPIADE 2018

 Cititi mai mult

CALENDAR OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE 2018

 • Postat pe 15/01/2018, la 15:48 de Cornelia Zibileanu

Stimați colegi, până la apariția Calendarului Național pentru olimpiade și…

Stimați colegi, până la apariția Calendarului Național pentru olimpiade și concursuri școlare (de la M.E.N.), vă atașez orientativ, informațiile despre acestea. Se pot schimba date/ locuri de desfășurare. Vă țin la curent cu modificările. Urmăriți site-ul unde voi posta detaliile!

Inspector școlar, prof. Cornelia Zibileanu

GEOGRAFIE CALENDAR OLIMPIADE 2018Cititi mai mult

CONCURS NAȚIONAL ”ȘCOALA CU CEAS” – RM. VÂLCEA

 • Postat pe 15/01/2018, la 15:39 de Cornelia Zibileanu

Atașat sunt informațiile primite astăzi, pentru acest concurs național, din…

Atașat sunt informațiile primite astăzi, pentru acest concurs național, din calendarul M.E.N.!

Succes!

Inspector școlar, prof. Cornelia Zibileanu

 

CONCURS NAȚIONAL GEOGRAFIE RM.VÂLCEA 27 ian. 2018Cititi mai mult

Olimpiada locală de istorie, educație și cultură civică-20 ianuarie 2018

 • Postat pe 15/01/2018, la 14:55 de ELENA STEFANICA

Olimpiadele Naționale, etapele locale, pentru istorie, educație și cultură civică,…

Olimpiadele Naționale, etapele locale, pentru istorie, educație și cultură civică, se vor desfășura în data de 20 ianuarie 2018, în cele patru centre:

Colegiul Național “Dinicu Golescu” Câmpulung, pentru zona Câmpulung;

Școala Gimnazială “Mircea cel Bătrân” Curtea de Argeș, pentru zona Curtea de Argeș;

Scoala Gimnazială nr. 1 Costești, pentru zona de sud a județului, pentru istorie gimnaziu, educație și cultură civică;

Școala Gimnazială “Nicolae Simonide” Pitești,  pentru istorie, gimnazial și liceal, și educație și cultură civică, zona cercurilor Pitești, inclusiv Mioveni, Colibași, Costești-doar istorie liceu, Topoloveni.

Olimpiada va începe la ora 10,00, prezența elevilor fiind permisă până la ora 9,30, pe baza unui act de identitate valabil sau a carnetului de elev, cu fotografie și vizat.

Olimpiada de istorie durează 3 ore, iar probele pentru educație și cultură civică 2 ore.

Materialele pentru afiș, colaj, desen etc.pentru educație civică vor fi aduse de fiecare echipaj participant, coala fiind de format A4, bloc de desen mic, necompletată!

Participanții sunt elevii/echipajele selectați/selectate în urma etapei pe școală, desfășurate în luna decembrie 2017.

Succes!Cititi mai mult

Concurs pentru bursă de studiu în Anglia

 • Postat pe 15/01/2018, la 14:43 de DAIANA TOBOIU

Mirunette International Education, cu sprijinul Ministerului Educației Naționale și al…

Mirunette International Education, cu sprijinul Ministerului Educației Naționale și al ISMB, organizează concursul ‘’Oxbridge Scholarship Competition”,  pentru obținerea unei burse integrale de studiu în Anglia pentru ultimii 2 ani de liceu.

Criterii generale de acordare a bursei: elevul trebuie să fie în momentul de față în clasa a X-a, să aibă minim 15 ani și 6 luni împliniți la data de 31.08.2018, să aibă rezultate excelente la învățătură și să aibă disponibilitatea de a studia ultimii 2 ani de liceu în Anglia.

Elevii se pot înscrie pâna în data de 29.01.2018, accesând site-ul  www.mirunette.ro

 Cititi mai mult

Stimați colegi, în noile planuri cadru în cele 3 variante…

Stimați colegi, în noile planuri cadru în cele 3 variante propuse, geografia/biologia nu au pierdut ore, dar vă rog să insistați în comentariile făcute, pe ideea ca sunt necesare 2 ore de geografie la Științele naturii, clasele a IX-a și a XII-a. Puncte de vedere, sugestii și propuneri, argumentate sunt așteptate până în data de 26 ianuarie 2018, inclusiv, pe adresa de e-mail info@ise.ro. De asemenea, va fi disponibil în perioada imediat următoare un chestionar online (urmăriți publicarea acestuia la momentul lansării).Să sperăm că nu vom pierde ore nici la tehnologic și vocațional.

Atașat regăsiți o analiză comparativă pentru geografie, unde sunt menționate avantajele și dezavantajele pentru fiecare variantă de plan cadru.

După cum știți, sunt modificări în ROFUIP, printre noutăți fiind și schema alegerii auxiliarelor utilizate pentru fiecare disciplină,(în atașament).Comenzi se pot face numai pentru auxiliarele aprobate. Lista acestora este pe site-ul CNEEE.

Aștept propuneri de subiecte/bareme, pentru olimpiade și concursuri.

Comparație_planuri cadru_Liceu_IX-X_2017-2018 Comparație_planuri cadru_Liceu_XI-XII_2017-2018

AUXILIARE Schema circuit final

Inspector școlar, prof. Cornelia ZibileanuCititi mai mult

Evenimente de informare Apelul 2018 Erasmus+

 • Postat pe 14/01/2018, la 16:07 de AMALIA VELICU

Având în vedere publicarea Apelului 2018 Erasmus+, se vor organiza…

Având în vedere publicarea Apelului 2018 Erasmus+, se vor organiza 3 evenimente de informare la nivelul județului Argeș, astfel:

1.Pentru zona de sud a județului Argeș, activitatea de informare se va desfășura la Liceul Tehnologic Dacia Pitești, în data de 31.01.2018, ora 1800 .

Persoana de contact: prof. Valentina Stanciu, tel. 0743580268

2.Pentru zona Câmpulung și Curtea de Argeș, activitatea de informare se va desfășura la Colegiul Național Vlaicu Vodă Curtea de Argeș, în data de 23.01.2018, ora 1000 .

Persoana de contact: prof. Popescu Ileana, tel. 0745637423

3.Pentru Pitești, activitatea de informare se va desfășura la Colegiul Național Zinca Golescu Pitești, în data de 30.01.2018, ora 1400 .

Persoana de contact: prof. Grecu Aida, tel. 0740819917

La evenimente sunt așteptați responsabilii Comisiei de programe și proiecte educative, directorii, alte cadre didactice interesate (max. 2 pers. dintr-o unitate școlară).

În cadrul evenimentelor, după prezentarea Apelului 2018 Erasmus+, este posibilă diseminarea proiectelor dumneavoastră derulate în școli, în limita timpului disponibil (10 – 15 min./diseminare).

În cazul în care doriți să participați la eveniment, în funcție de planificarea pe zone, vă rog să confirmați persoanei de contact desemnate, prezența dumneavoastră, respectiv activitatea de diseminare pe care doriți să o susțineți.

 

Inspector școlar proiecte educaționale,

Prof. Velicu Amalia

0788282130Cititi mai mult

Liste nominale “Dan Barbilian” 2018

 • Postat pe 14/01/2018, la 14:33 de admin

Prezența elevilor participanți la concurs pe data de 20.01.2018 este…

Prezența elevilor participanți la concurs pe data de 20.01.2018 este responsabilitatea profesorului coordonator. Vă rog să vă asigurați că elevii înscriși vor fi prezenți.

.Verificare

Termen pentru validare și eventuale modificări 15.01.2018 ora 18.00.Cititi mai mult

Concursul PUBLIC SPEAKING – etapa judeţeană

 • Postat pe 12/01/2018, la 21:41 de DAIANA TOBOIU

Etapa judeţeană a concursului Public Speaking se va desfăşura în…

Etapa judeţeană a concursului Public Speaking se va desfăşura în data de 19 ianuarie 2018, începând cu ora 10.00, la Colegiul Naţional ,,Alexandru Odobescu” din Piteşti.Cititi mai mult

Calendar_Transfer-restrangere-conform-art.-48-alin.-2-si-3 Cerere-transfer-pentru-restrangeri-conform-art.-48-alin.-2-si-3-din-Metodologie-2018 Restrangere-de-activitate-conform-art.-48-alin.-2-si-3_fCititi mai mult

Modele cereri 2018-2019

 • Postat pe 11/01/2018, la 23:12 de KASIANA VITAN

Menținere în activitate ca titular peste vârsta de pensionare 2018-2019

 • Postat pe 11/01/2018, la 23:07 de KASIANA VITAN

Întregire de normă 2018-2019

 • Postat pe 11/01/2018, la 23:05 de KASIANA VITAN

Completare de normă la nivelul ISJ 2018-2019

 • Postat pe 11/01/2018, la 23:00 de KASIANA VITAN

Cerere completare de norma la nivelul ISJ 2018-2019 Extras-calendar_Completare-de-norma-la-nivelul-unitatii-scolare 2018-2019…Cititi mai mult

Completare de normă la nivelul unității școlare 2018-2019

 • Postat pe 11/01/2018, la 22:58 de KASIANA VITAN

Extras-calendar_Completare-de-norma-la-nivelul-unitatii-scolare 2018 -2019 Extras-Metodologie_Completare-de-norma-la-nivelul-unitatii-scolare 2018-2019 Instiintare-cadru-didactic-aprobare-completare-de-norma-pe-perioada-determinata-2018-2019 Instiintare-cadru-didactic-aprobare-completare-de-norma-pe-perioada-nedeterminata-2018-2019 Instiintare-cadru-didactic-refuz-completare-de-norma-pe-perioada-determinata-2018-2019 Instiintare-cadru-didactic-refuz-completare-de-norma-pe-perioada-nedeterminata-2018-2019 Instiintare-ISJ-Arges-situatii-completare-de-norma-perioada-nedeterminata-2018-2019Cititi mai mult

În atenția unităților de învățământ particular acreditate

 • Postat pe 11/01/2018, la 14:59 de Gabriel Zaman

AdresăCititi mai mult

Simpozion Eminescu, azi – la Centenarul Unirii

 • Postat pe 11/01/2018, la 13:25 de Cristina Cergan

Departamentul Limbă, Literatură, Istorie şi Arte organizează  simpozionul dedicat Zilei…

Departamentul Limbă, Literatură, Istorie şi Arte organizează  simpozionul dedicat Zilei culturii naţionale, cu titlul Eminescu, azi- la Centenarul Unirii.
Simpozionul se va desfăşura luni, 15 ianuarie, începând cu ora 12.00, la Biblioteca Universităţii din Piteşti.
Se vor elibera atestate de participare.

afis Mihai Eminescu (1)Cititi mai mult

Concurs de istorie și geografie pentru gimnaziu “La școala cu ceas”

 • Postat pe 11/01/2018, la 11:40 de ELENA STEFANICA

În data de 27 ianuarie 2018, la Școala Gimnazială „Take…

În data de 27 ianuarie 2018, la Școala Gimnazială „Take Ionescu” din Râmnicu Vâlcea va avea loc Concursul Național Interdisciplinar „La Școala cu Ceas”, ediția a XXI-a, pentru elevii de gimnaziu, la Istorie și Geografie.
Probele de Istorie și Geografie sunt distincte, la ore diferite, astfel că același elev poate participa la ambele, doar dacă dorește.
Sunt atașate programul și programa pentru concurs. Alte detalii (inclusiv subiecte și bareme din anii anteriori) sunt disponibile la adresa:http://www.scoalacuceas.ro/   în secțiunea Istorie/Geografie.Scoala cu ceas_VL_archive
Succes!


Cititi mai mult

Concursul judetean interdisciplinar Mate.Rom.STII?

 • Postat pe 10/01/2018, la 15:15 de Cristina Cergan

Atasat regasiti invitatia de a participa la Concursul judetean interdisciplinar…

Atasat regasiti invitatia de a participa la Concursul judetean interdisciplinar Mate.Rom. Stii?, organizat de Scoala Gimnaziala Traian Pitesti.

Invitatie ConcursCititi mai mult

Documentele necesare sunt: Fişa de înscriere proiect, materializată prin pagina de…

Documentele necesare sunt:

 1. Fişa de înscriere proiect, materializată prin pagina de gardă, care trebuie să cuprindă,în mod obligatoriu:

nr. de înregistrare ( din unitatea de învățământ care propune proiectul);

datele de reper ale proiectului: titlul proiectului judeţean, care include si tipul activității principale (exemplu: Concurs Județean de orientare turistică ,,Cupa Pitești),

, domeniul în care se încadrează proiectul, ediţia, unitatea/unitățile de învăţământ aplicante, data desfăşurării concursului, coordonatorul/coordonatorii, semnătura directorului, consilierului educativ și a prof. coordonatori, date de contact – nr. telefon și e-mail pentru o persoană de contact).

avizul inspectorului şcolar pentru activităţi extraşcolare / respectiv a inspectorului în specialitatea în care se desfășoară proiectul/concursul

 1. Structura proiectului educativ:

Titlu proiect:

 1. Tip (judeţean):
 2. Domeniul: artistic: (arte vizuale, teatru, literatură, folclor, tradiții și obiceiuri, culturi și civilizații, muzică, dans), ecologie și protecția mediului, educație civică, sportiv-turistic, tehnic, științific
 3. Perioada de desfășurare:
 4. Instituţia/instituțiile coordonatoare:
 5. Parteneri/colaboratori:
 6. Echipa de implementarea a proiectului:
 7. Grup ţintă/beneficiari:
 8. Scop, obiective:
 9. Argument:
 10. Resurse (umane, materiale, financiare, de timp):
 11. Activităţi (denumire, loc, perioadă, responsabili, rezultate aşteptate):
 12. Evaluare:
 13. Mediatizare:
 14. Diseminare:
 15. Sustenabilitate:
 16. Datele de contact ale coordonatorului/coordonatorilor proiectului.
 17. Raportul ediţiei anterioare;
 18. Dovada desfăşurării a cel puţin o ediţie de nivel nivel local (raport) pentru proiectele aflate la prima ediție județeană;
 19. Angajament din partea unităţii aplicante că nu este solicitată taxă de participare .

PRECIZĂRI IMPORTANTE

 •         Vor fi aprobate doar proiectele în care participarea la concursuri de face în mod DIRECT (participare directă);
 •         Proiectele se vor depune la Palatul Copiilor (după ce sunt avizate de inspectorul de specialitate), unde se vor înregistra  până la data de 06 februarie 2017, (3 exemplare: unul pentru unitatea școlară, altul pentru Palatul Copiilor unde se înregistrează și pentru inspectorul de specialitate);
 •         UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT VOR ELABORA DECIZIILE DE DESFĂȘURARE A CONCURSURILOR;
 • Numărul de premii I, II, III şi menţiuni pentru anul școlar 2017 – 2018 nu pot depăşi 15 % din numărul de concurenţi – se va acorda doar un singur premiu I, un singur premiu II şi un singur premiu III, iar restul până la 15% se va completa cu menţiuni. În cadrul fiecărui proiect pot fi eliberate diplome de participare şi adeverinţe pentru diferite categorii de persoane participante, la solicitarea acestora. Adeverinţele sunt eliberate de unitatea aplicantă.
 • Diplomele pentru premii și mentiuni vor fi semnate și înregistrate la ISJ Argeș în registrul special constituit;
 •         Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare ţine evidenţa proiectelor iniţiate, organizate, desfăşurate în unitatea şcolară . (întocmește graficul activităților educative al scolii);    
 •         Respectarea tuturor precizărilor din Regulamentul de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, aprobat prin OMECTS nr. 3035/2012, cu modificările şi completările ulterioare, este obligatorie pentru toate proiectele educative propuse pentru calendarele oficiale care fac obiectul acestei proceduri – CAEJ.                          

 

Din evaluare vor fi eliminate următoarele tipuri de proiecte:

 1. proiectele care nu au fișa de înscriere completă;
 2. proiectele care nu au respectat structura proiectului;
 3. proiectele care nu au respectat prevederile regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare;
 4. proiectele cu taxă;
 5. proiectele care au încălcat principiul nondiscriminării;
 6. proiectele care vizează participarea unei singure clase din unitatea de învățământ la competiţie-concursul din cadrul proiectului;
 7. proiectele bazate exclusiv pe corespondenţă – participare indirectă;
 8. proiectele ale căror concursuri nu au regulament;
 9. proiectele care nu sunt depuse în termen;
 10. proiectele care nu au o componentă extraşcolară;
 11. proiectele care vizează exclusiv simpozioane, sesiuni de prezentări ştiinţifice, cursuri de formare, instruiri pentru cadrele didactice etc.;
 12. concursurile fără cel puţin o ediţie nivel local – valabil pentru proiectele aflate la prima ediţie județeană;
 13. concursurile în care numărul de premii – I, II, III au depăşit 25% din numărul total de participanţi;-(pentru anii anteriori);
 14. proiectele care nu sunt cuprinse în graficul semestrial de activitate educativă din unitatea de învățământ.

 Cititi mai mult

Ordin pentru modificare și completareCititi mai mult

Noul Regulament al Olimpiadei de istorie

 • Postat pe 10/01/2018, la 10:01 de ELENA STEFANICA

În documentul atașat se regăsește Regulamentul specific privind organizarea și…

În documentul atașat se regăsește Regulamentul specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de istorie în anul școlar 2017-2018.

REGULAMENT OLIMPIADA ISTORIE 2017-2018Cititi mai mult

OrdinCititi mai mult

Stimate Domnule/Doamnă Director,         Agenția Națională pentru Programe în Domeniul…

Stimate Domnule/Doamnă Director,

        Agenția Națională pentru Programe în Domeniul Educației și Formării Profesionale vă oferă,prin rețeaua proprie de formatori ERASMUS +,  oportunitatea de a participa gratuit la un Atelier de scriere de proiecte de Parteneriat strategic în domeniul educației și formării profesionale!

            ANPCDEFP, instituția care gestionează programul Erasmus+ in România, organizează împreuna cu formatorii din reteaua proprie de formare, un atelier de scriere de proiecte în cadrul Acțiunii Cheie 2 – Parteneriate strategice, domeniul VET.

Unde ? Atelierul va fi găzduit de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Târgovişte, str. Calea Domnească nr. 127. 

Când ? Perioada:6 – 8 Februarie 2018

De ce? Sa învețe să facă proiecte Erasmus + ! Aceste proiecte pot aduce o schimbare în instituție/organizație: dezvoltarea/îmbunătățirea competențelor profesionale, schimbări în ceea ce priveste proceduri interne, metode, etc.

Succesul educației și formării profesionale se măsoară cel mai adesea în gradul de absorbție al absolvenților pe piața muncii, de modul și măsura în care competențele lor profesionale răspund nevoilor angajatorilor care trebuie să răspundă provocărilor unei economii globalizate și competitive. Modificările aduse recent la Legea Educației Naționale în ceea ce privește rolul și ponderea învățământului dual în peisajul învățământului profesional și tehnic oferă un cadru de implementare care necesită pregătirea resurselor umane pentru un tip de învâțare bazată pe competențe achiziționate la ”școală” dar mai ales la „locul de muncă”.

Pentru cine?                               

Instituțiile care pot aplica in cadrul Actiunii Cheie 2, sector VET, conform ghidului candidatului sunt urmatoarele:

-școală/institut/centru educațional de orice nivel din domeniul VET (incluzând licee tehnologice și vocaționale, școli profesionale ș.a.);

-o întreprindere (de tipul: IMM, companie mare sau întreprindere socială) publică sau privată;

-autoritate publică  la nivel local, regional sau național

-un partener social sau orice alt tip de organizație reprezentativă pentru activitatea profesională (de tipul: camere de comerț, industrie și artizanat, asociații profesionale și de meșteșugari, organizații sindicale)

-institut de cercetare;

-centru de pregătire  profesională;

-întreprinderi care furnizează co-training;

-organism care furnizează consiliere profesională, vocațională și în carieră;

-centru de recunoaștere a competențelor profesionale obținute prin învățare nonformaă și informală.

– instituție de învățământ superior;

-organizație non profit care desfășoară activități în domeniul educației și formării profesionale;

-fundație;

-organizație culturală, bibliotecă, muzeu;

Acest atelier se adresează mai ales personalului unor organizaţii sau instituţii eligibile care nu au mai coordonat proiecte de parteneriat strategic aprobate în România prin programul Erasmus+, domeniul Formare profesională (VET). 

Scopul atelierului este să ofere un cadru adecvat de interacțiune și sprijin personalizat în vederea finalizării etapei de proiectare și completării unui formular de candidatură pentru un proiect de parteneriat strategic în cadrul programului Erasmus+, sector VET. În cadrul atelierului, alternează etapele de lucru individual pe formularul de candidatură cu etapele de discuții de grup și clarificare a întrebărilor specifice ale participanților.

Formatorii Erasmus+ vin pregatiti sa va ajute sa dezvoltati un proiect si sa completati formularul de candidatura in cele 3 zile ale atelierului, iar expertii ANPCDEFP sunt pregatiti, ca, după atelier, să vă raspundă oricăror întrebari legate de aceste proiecte.

Informații detaliate puteți găsi la:

http://www.erasmusplus.ro/formare-profesionala-vet-parteneriate

Participarea la atelier este gratuită pentru participantii selectați (costurile pentru serviciile de formare sunt acoperite de ANPCDEFP).

Informații suplimentare, precum și detalii legate de înscrierea la atelier, condiții si criterii de selecție se găsesc la: http://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/1134

Termen limita pentru inscriere:  28 ianuarie 2018

Pentru înscriere faci click aici: Înscrie-te aici

Formatori ERASMUS +

Liliana Rujanu&Valentin Stancu IrinelCititi mai mult

Concursul judetean de Haiku

 • Postat pe 09/01/2018, la 10:02 de Cristina Cergan

Atasat regasiti regulamentul si fisa de inscriere la Concursul judetean…

Atasat regasiti regulamentul si fisa de inscriere la Concursul judetean de Haiku.

Concurs HaikuCititi mai mult

Criterii selectie CETI Japonia termen depunere dosare  la I.S.J. Argeș…

Criterii selectie CETI Japonia

termen depunere dosare  la I.S.J. Argeș 16.01.2018Cititi mai mult

Evidențiere cheltuieli

 • Postat pe 08/01/2018, la 14:49 de admin

IMG_0001Cititi mai mult

Concursul de fizică și geografie ,,Ștefan Hepiteș”

 • Postat pe 08/01/2018, la 14:13 de ANA TOMOZEIU

Etapa județeană a Concursului interdisciplinar pentru fizică și geografie -”Ștefan…

Etapa județeană a Concursului interdisciplinar pentru fizică și geografie -”Ștefan Hepiteș”, se desfășoară în data de 03.02.2018, la Colegiul Economic ”Maria Teiuleanu” Pitești, (clădirea de lângă I.Ș.J.Argeș).

Prezența la acest concurs, se va face după cum urmează:

 • Comisia județeană: ora 8:30.
 • Elevii vor fi prezenți în intervalul orar: 09:00 –  09:15 și vor avea asupra lor: carnetul de elev completat la zi, ștampilat și semnat de directorul unității școlare de proveniență; pix sau stilou (cu mină sau cerneală de culoare albastră).
 • Proba de evaluare concurs: 10:00 – 12:00.
 •  Tabelul cu elevii participanți, va fi transmis până joi, 25.01.2018, ora 14:00, pe adresa: stanculiliana64@yahoo.com
 • Tabelele nominale cu elevii participanți, în format letric (semnate de director și ștampilate), se aduc la comisia județeană, de către profesorul îndrumător/însoțitor, în ziua concursului, până la ora 09:15
 • Concursul Interdisciplinar Fizică-Geografie „Ştefan Hepiteş” se organizează pentru elevii claselor  a IX-a – a XII-a, de la toate formele de învăţământ preuniversitar din învăţământul de stat, particular şi confesional. Concursul se desfăşoară pe două secţiuni: una pentru elevii de la filiera teoretică şi alta pentru elevii de la filiera tehnologică.
 • Participarea la Concursul Interdisciplinar Fizică-Geografie „Ştefan Hepiteş” este individuală iar proba de evaluare este teoretică cu durata de 2 ore pentru toate etapele: municipiu/judeţeană şi naţională.
 • PROBA SCRISĂ durează 2 ore. Corectarea lucrării se face în prezența elevului la finalul probei. Proba scrisă pentru toate clasele este constituită din 18 subiecte de tip grilă (9 de fizică şi 9 de geografie), fiecare subiect fiind notat cu 0,5 puncte. Punctajul maxim al lucrării este de 10 puncte, din oficiu se acordă 1 punct.
 •  Etapa naţională: 24 martie 2018, la București.


Cititi mai mult

Etapa județeană a Concursului interdisciplinar pentru fizică și geografie -”Ștefan…

Etapa județeană a Concursului interdisciplinar pentru fizică și geografie -”Ștefan Hepiteș”, se desfășoară în data de 03.02.2018, la Colegiul Economic ”Maria Teiuleanu” Pitești, (clădirea de lângă I.Ș.J.Argeș).

Prezența la acest concurs, se va face după cum urmează:

 • Comisia județeană: ora 8:30.
 • Elevii vor fi prezenți în intervalul orar: 09:00 –  09:15 și vor avea asupra lor: carnetul de elev completat la zi, ștampilat și semnat de directorul unității școlare de proveniență; pix sau stilou (cu mină sau cerneală de culoare albastră).
 • Proba de evaluare concurs: 10:00 – 12:00.
 •  Atașat este tabelul cu elevii participanți, care trebuie completat și transmis până joi, 25.01.2018, ora 14:00, pe adresa de e-mail: stanculiliana64@yahoo.com
 • Tabelele nominale cu elevii participanți, în format letric (semnate de director și ștampilate), se aduc la comisia județeană, de către profesorul îndrumător/însoțitor, în ziua concursului, până la ora 09:15.
 • Regulamentul acestui concurs, programa, modele de subiecte, au fost postate pe acest site, secțiunea geografie, din data de 11.XII. 2017.
 • Concursul Interdisciplinar Fizică-Geografie „Ştefan Hepiteş” se organizează pentru elevii claselor  a IX-a – a XII-a, de la toate formele de învăţământ preuniversitar din învăţământul de stat, particular şi confesional. Concursul se desfăşoară pe două secţiuni: una pentru elevii de la filiera teoretică şi alta pentru elevii de la filiera tehnologică.
 • Participarea la Concursul Interdisciplinar Fizică-Geografie „Ştefan Hepiteş” este individuală iar proba de evaluare este teoretică cu durata de 2 ore pentru toate etapele: municipiu/judeţeană şi naţională. 
 • PROBA SCRISĂ durează 2 ore. Corectarea lucrării se face în prezența elevului la finalul probei. Proba scrisă pentru toate clasele este constituită din 18 subiecte de tip grilă (9 de fizică şi 9 de geografie), fiecare subiect fiind notat cu 0,5 puncte. Punctajul maxim al lucrării este de 10 puncte, din oficiu se acordă 1 punct.
 •  Etapa naţională: 24 martie 2018, la București.

Inspector școlar, prof. Cornelia Zibileanu

ȘT. HEPITEȘ TABEL ELEVICititi mai mult

Regulament specific Olimpiada de lingvistica

 • Postat pe 05/01/2018, la 09:16 de Cristina Cergan

Atasat regasiti noul Regulament al Olimpiadei de lingvistica. Asa cum…

Atasat regasiti noul Regulament al Olimpiadei de lingvistica. Asa cum veti sesiza, toti participantii, indiferent de clasa, vor primi doar subiecte de lingvistica (fara subiect de limba si literatura romana si matematica la clasele a V-a si a VI-a). Va rog sa pregatiti elevii in vederea participarii la etapa judeteana din data de 27 ianuarie.

REGULAMENT SPECIFIC olimpiada de lingvistica 2018Cititi mai mult

https://www.edu.ro/consultare-public%C4%83-proiectele-planurilor-cadru-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-liceal-ciclul-inferior-%C8%99i-ciclul

https://www.edu.ro/consultare-public%C4%83-proiectele-planurilor-cadru-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-liceal-ciclul-inferior-%C8%99i-ciclulCititi mai mult

În atașament găsiți apelul lansat de MEN pentru elaborarea de…

În atașament găsiți apelul lansat de MEN pentru elaborarea de subiecte – etapa județeană a Olimpiadelor de limbi moderne.

Apel_selectare-_subiecte_olimpiade_scolareCititi mai mult

Regulamentul Olimpiadei de limbi romanice 2017-2018

 • Postat pe 04/01/2018, la 15:19 de DAIANA TOBOIU

Regulament olimp.limbi romanice Anexa Olimpiada limbi romaniceCititi mai mult

Precizări acte studii 2018Cititi mai mult

Acest apel este și pe pagina principală a site-ului I.Ș.J….

Acest apel este și pe pagina principală a site-ului I.Ș.J. Argeș. Vă rog să faceți propuneri de subiecte pentru olimpiadele școlare – biologie, respectând  cerințele !

Inspector Școlar, Cornelia Zibileanu

Apel_selectare-_subiecte_olimpiade_scolareCititi mai mult

Consultare publica proiecte planuri cadru liceu filiera teoretica

 • Postat pe 03/01/2018, la 12:07 de Cristina Cergan

  https://www.edu.ro/consultare-public%C4%83-proiectele-planurilor-cadru-pentru-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-liceal-ciclul-inferior-%C8%99i-ciclulCititi mai mult

Apel subiecte etapa judeteana a Olimpiadei de limba si literatura romana

 • Postat pe 03/01/2018, la 12:02 de Cristina Cergan

Atasat regasiti apelul lansat de MEN pentru subiecte etapa judeteana…

Atasat regasiti apelul lansat de MEN pentru subiecte etapa judeteana a Olimpiadei de limba si literatura romana.

Apel_olimpiade_2018FINALCititi mai mult

Regulamente Olimpiada de limba si literatura romana

 • Postat pe 03/01/2018, la 11:54 de Cristina Cergan

Regulament limba romana gimnaziu Regulament Olimpiada de lb romana 2017…

Regulament limba romana gimnaziu

Regulament Olimpiada de lb romana 2017

La multi ani!

Atasat regasiti noile regulamente specifice pentru Olimpiada de limba si literatura romana gimnaziu si liceu.

Potrivit comunicarilor de la minister s-au stabilit urmatoarele date pentru desfasurarea etapelor olimpiadelor de specialitate:

27  ianuarie 2018 etapa judeteana Olimpiada de lingvistica

17 februarie 2018 etapa locala Olimpiada de limba si literatura romana

17 martie 2018 etapa judeteana Olimpiada de limba si literatura romana

18 martie etapa judeteana Olimpiada de limbi clasice

24 martie 2018 etapa judeteana Olimpiada de lectura “Lectura ca abilitate de viata”Cititi mai mult

Dragi colegi și elevi, La mulți ani! Cum sfărșitul de…

Dragi colegi și elevi,

La mulți ani!

Cum sfărșitul de an a adus noutăți în ceea ce privește planurile cadru pentru învățământul liceal, vă propun căt mai aveți vacanță să urmăriți cele trei variante propuse și să trimiteți sugestiile şi propunerile pe adresa de e-mail  info@ise.ro, până la data de 26 ianuarie 2018, inclusiv.

Conform informării Biroului de Comunicare, “Ministerul Educației Naționale (MEN) și Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE) lansează o primă etapă a procesului de consultare publică privind planurile-cadru pentru învățământul liceal, filiera teoretică, prin prezentarea a trei variante. Toţi cei interesaţi – cadre didactice, specialişti în curriculum, elevi, părinţi – sunt invitaţi să participe şi să-şi exprime punctele de vedere, sugestiile şi propunerile pe adresa de e-mail info@ise.ro, până la data de 26 ianuarie 2018, inclusiv. O altă formulă de colectare a feedback-ului va fi publicarea unui chestionar online, instrument disponibil în perioada imediat următoare.

Toate cele trei variante supuse consultării au fost construite pornind de la competențele ce urmează a fi dobândite de elevi la finalul claselor a X-a și a XII-a, așa cum sunt definite de profilul absolventului. Variantele de proiect urmăresc eliminarea unor incoerențe/dezechilibre existente în actualele planuri-cadru și dezvoltarea unor oferte educaționale care să corespundă așteptărilor elevilor ce au optat pentru un anumit profil/specializare. Principiul de bază a fost acela de a asigura un trunchi comun (TC) până în clasa a X-a, care să permită tuturor elevilor ce vor finaliza învățământul obligatoriu deținerea la nivel funcțional a celor opt competențe-cheie. Fiecare variantă are o raportare specifică la rolul curriculumului diferențiat (CD) și al curriculumului la decizia școlii (CDS), situație reflectată și de ponderile orare diferite alocate acestora.

Procesul de elaborare a propunerilor de planuri-cadru pentru ciclul liceal (filiera teoretică) s-a fundamentat pe un set de repere şi principii de dezvoltare curriculară și pe un profil de formare al absolventului, promovate în documentul de politici „Repere pentru proiectarea şi actualizarea curriculumului naţional”.

Consultarea publică va include şi întâlniri cu elevi, părinţi, cadre didactice, reprezentanţi ai societăţii civile, organizate la nivel regional/judeţean. Opiniile argumentate şi sugestiile participanţilor vor sprijini în mod esenţial luarea unei decizii pe acest subiect. Adoptarea noilor planuri de învățământ va permite demararea procesului de elaborare a unor noi programe școlare pentru liceu și implementarea, în premieră, a unui model unitar de proiectare bazat pe competențe la nivelul învățământului primar, gimnazial și liceal.

Mai multe detalii despre procesul de consultare, precum şi documentele-suport sunt disponibile aici.

Inspector școlar pentru matematică,

prof. Ligia SURUGIUCititi mai mult

Start în procesul de consultare publică privind noile planuri-cadru pentru…Cititi mai mult

Stimaţi colegi, în 29.XII.2017, au apărut noile planuri cadru pentru…

Stimaţi colegi, în 29.XII.2017, au apărut noile planuri cadru pentru învăţământul liceal, filiera teoretică – consultare publică!

În ataşament sunt cele 3 variante propuse!

Inspector şcolar, prof. Cornelia Zibileanu

 

Prezentare si argumente Varianta 1_IX-X Liceu teoretic Varianta 1_XI-XII Liceu teoretic Varianta 2_IX-X Liceu teoretic Varianta 2_XI-XII Liceu teoretic Varianta 3_IX-X Liceu teoretic Varianta 3_XI-XII Liceu teoreticCititi mai mult

Sprijin pentru acţiunile de informare privind politica agrară comună

 • Postat pe 28/12/2017, la 13:39 de AMALIA VELICU

Comisia Europeană cofinanţează acţiunile de informare cu privire la politica…

Comisia Europeană cofinanţează acţiunile de informare cu privire la politica agrară comună (CAP) care vizează, în special:

Promovarea locurilor de muncă, a creșterii și a investițiilor în zonele rurale și menținerea comunităților rurale viabile în UE;

Stimularea cunoașterii, inovării și digitalizării în sectorul agricol;

Dezvoltarea durabilă a mediului si rezistența la schimbările climatice;

Consolidarea structurii socio-economice a zonelor rurale;

Asigurarea unei profit echitabil pentru fermieri în lanțul agroalimentar pentru menținerea viabilității producției agricole europene și a viitorului modelului de fermă familială;

Încurajarea obiceiurilor alimentare sănătoase pentru copii și adulți, un consum de alimente de calitate sigure și durabile și distribuirea produselor agricole prin intermediul unei scheme in  școlile din UE, ca o contribuție importantă la inițiativa Comisiei Europene de a trăi sănătos.

Vor fi finanţate acţiunile care includ mai multe dintre activităţile sau instrumentele de comunicare enumerate mai jos (lista nu este exhaustivă):

producerea şi distribuirea de materiale multimedia sau audiovizuale,

producerea şi distribuirea de materiale tipărite (publicaţii, afişe etc.),

crearea unor instrumente online şi prin intermediul reţelelor sociale,

evenimente mediatice,

conferinţe, seminarii, ateliere (de preferință transmise pe internet) și studii pe tema dată

evenimente de tipul “fermă naturală la oraş” care contribuie la a explica populaţiei urbane importanţa agriculturii,

evenimente de tipul “porţi deschise către natură” care urmăresc să arate cetăţenilor rolul agriculturii (exemple de bună practică, proiecte inovatoare),

expoziţii statice sau mobile sau puncte de informare.

Măsurile trebuie să fie implementate între 1 mai 2018 şi 30 aprilie 2019.

Durata maximă a acțiunilor de informare este de 12 luni.

Tema prioritară pentru această cerere de propuneri este politica agricolă comună reformată și provocările care urmează.

În ceea ce priveşte cetăţenii, temele prioritare vizează subiecte de interes general referitoare la politica agricolă comună şi ar trebui să se axeze pe următoarele trei elemente-cheie: siguranţa alimentară, gestionarea durabilă a resurselor naturale şi dezvoltarea zonelor rurale.  Obiectivul acestor acţiuni este de a informa un număr mare de persoane cu privire la aspectele principale ale politicii agricole comune reformate.

În ceea ce priveşte actorii rurali, acţiunile ar trebui să vizeze implementarea măsurilor introduse prin reforma CAP şi elemente specific ce ţin de agricultură organică.

Grupurile ţintă:

comunităţi rurale, părţi interesate din sectorul agricol, agricultori (fermieri) şi alţi potenţiali beneficiari ai măsurilor de dezvoltare rurală;

publicul larg (cu un accent special pe tinerii din zonele urbane).â

Buget: bugetul total alocat pentru cofinanțarea activităților este estimat la 4 000 000 EUR. Grantul maxim va fi de 500 000 de euro.
Solicitanţi: orice organism constituit legal, stabilit într-un stat membru: organizaţii ale fermierilor sau pentru dezvoltare rurală, asociaţii europene, organizaţii non-guvernamentale, autorităţi publice din statele membre, companii mass-media, instituţii de învăţământ, universităţi şi centre de cercetare.

Data limită: 5 ianuarie 2018

Detalii la:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures

http://www.eurodesk.ro/termen-eurodesk/vrs/IDed/288Cititi mai mult

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni

 • Postat pe 28/12/2017, la 13:27 de AMALIA VELICU

Parlamentul European şi Fundaţia pentru Premiul Internaţional Charlemagne din Aachen invită tinerii…

Parlamentul European şi Fundaţia pentru Premiul Internaţional Charlemagne din Aachen invită tinerii din toate statele membre ale UE să participe la un concurs privind dezvoltarea şi integrarea UE, precum şi aspecte legate de identitatea europeană. 

Tema concursului:
‘Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni’ se acordă proiectelor care:

– promovează înţelegerea europeană şi internaţională,

– favorizează dezvoltarea unui sentiment comun al identităţii şi integrării europene,

– reprezintă modele pentru tinerii care trăiesc în Europa şi oferă exemple concrete de cetăţeni europeni care trăiesc împreună în aceeaşi comunitate.

Proiectele pot fi axate pe organizarea de manifestări pentru tineri, schimburi de tineri sau proiecte online care au o dimensiune europeană.

Criterii de participare:

– participanţii trebuie să aibă vârsta între 16 şi 30 de ani;

– să fie cetăţeni sau rezidenţi ai unuia dintre cele 28 de state membre ale UE;

– participanţii se pot înscrie individual sau colectiv;

– proiectele înscrise în concurs trebuie să fi fost începute şi să fi fost finalizate în cursul anului calendaristic (12 luni) care precede data limită de depunere a candidaturii actuale sau să fie în curs de desfăşurare.
Premii:

Premiul pentru cel mai bun proiect este în valoare de 7.500 Euro, premiul doi este în valoare de 5.000 Euro şi premiul trei este în valoare de 2.500 Euro.

Reprezentanţii celor 28 de proiecte naţionale selectate vor fi invitaţi la ceremonia de decernare a premiilor, la Aachen, Germania, în data de 8 mai 2018.

Premiile acordate celor mai bune trei proiecte vor fi înmânate de Preşedintele Parlamentului European  şi de către reprezentantul Fundaţiei pentru Premiul Internaţional Charlemagne din Aachen.

Ca parte a premiului, laureaţii vor fi invitaţi să viziteze Parlamentul European (de la Bruxelles sau Strasbourg).
Procedura de selecţie:
Selecţia proiectului câştigător al Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni se va face în două etape:
Etapa întâi: juriile naţionale, compuse din cel puţin doi deputaţi în Parlamentul European şi dintr-un reprezentant al organizaţiilor de tineret, vor selecta un câştigător naţional din fiecare dintre cele 28 de state member, până pe 15 martie 2018.
Etapa a doua : juriul european, compus din trei deputaţi în Parlamentul European (PE), Preşedintele PE şi patru reprezentanţi ai Fundaţiei pentru Premiul Internaţional Charlemagne din Aachen, va alege câştigătorul dintre cele 28 de proiecte propuse de juriile naţionale, până pe 11 aprilie 2018.

Data limită: 29 ianuarie 2018

Pentru mai multe detalii privind concursul, vă rugăm să citiţi regulamentul şi să contactaţi Biroul Naţional de Informare al Parlamentului European.

Mai multe detalii la:

http://www.charlemagneyouthprize.eu

http://www.eurodesk.ro/termen-eurodesk/vrs/IDed/199Cititi mai mult

APEL SELECȚIE SUBIECTE OLIMPIADE ȘCOLARE – GEOGRAFIE

 • Postat pe 27/12/2017, la 10:40 de Cornelia Zibileanu

Avand in vedere modificarile care au aparut in Regulamentele olimpiadelor…

Avand in vedere modificarile care au aparut in Regulamentele olimpiadelor si concursurilor nationale si a metodologiei de realizare a subiectelor, va adresez rugamintea, ca si in anii precedenti, sa-mi transmiteti pe e-mail, propuneri de subiecte pentru etapele judeteana si nationala.
Termene:
    1. Pentru olimpiada de geografie etapa judeteana si nationala – 22 ianuarie2018.
    2. Pentru concursul Terra – etapa judeteana – 19 februarie 2018.
    3. Pentru concursul Terra – etapa națională – 26 martie 2018.
Subiectele vor fi conform Programelor atașate pe site-ul geografiei – I.Ș.J.Argeș si vor respecta structura anului precedent
Subiectele vor fi insotite de bareme, vor avea harti si imagini cat mai clare.
Atasat este si apelul de la CNEE pentru propuneri de subiecte, care nu modifica insa cu nimic procedura noastra de lucru.
 • În data de 27 ianuarie 2018, la Școala Gimnazială „Take Ionescu” din Râmnicu Vâlcea va avea loc Concursul Național Interdisciplinar „La Școala cu Ceas”, ediția a XXI-a, pentru elevii de gimnaziu, Geografie și Istorie.
  Probele la Geografie și Istorie sunt distincte, la ore diferite, astfel că același elev poate participa la ambele, doar dacă dorește.
  Sunt atașate programul și programa pentru concurs. Alte detalii (inclusiv subiecte și bareme din anii anteriori) sunt disponibile la adresa:http://www.scoalacuceas.ro/   în secțiunea Istorie/Geografie.Scoala cu ceas_VL_archive
  Succes!
 • Va rog insistent sa urmariti până la sfârșitul anului, publicarea Planurilor – cadru pentru liceu si daca va fi cazul, sa discutam ce putem face.

Inspector școlar, prof. Cornelia Zibileanu

Apel_selectare-_subiecte_olimpiade_scolareCititi mai mult

Atașat regăsiți modificările Regulamentului specific de organizare și desfășurare a…

Atașat regăsiți modificările Regulamentului specific de organizare și desfășurare a Olimpiadei de Geografie, primit de la M.E.N., (22.XII.2017). În ianuarie 2018, va apărea și Calendarul Olimpiadelor și Concursurilor școlare pentru geografie/biologie, forma finală!

Inspector școlar, prof. Cornelia Zibileanu

La mulți ani!

Modificare Regulament Olimpiada_GeografieCititi mai mult

LA MULȚI ANI!

 • Postat pe 24/12/2017, la 08:55 de admin

felicitareCititi mai mult

Rezultate concurs Public Speaking, etapa locală

 • Postat pe 23/12/2017, la 13:27 de DAIANA TOBOIU

Conform Regulamentului specific, în urma desfăşurării etapei locale, participanţii care…

Conform Regulamentului specific, în urma desfăşurării etapei locale, participanţii care au obţinut cel puţin 85 de puncte vor promova la următoarea etapă.

Rezultate Piteşti 12-15 (I)

Rezultate Piteşti 12-15 (II)

Rezultate Piteşti 16-20 (I)

Rezultate Piteşti 16-20 (II)

Rezultate Curtea de Argeş 12-15

Rezultate Curtea de Argeş 16-20

Rezultate CâmpulungCititi mai mult

Calendarul evaluării proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019,…

Calendarul evaluării proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019, conform ordinului de ministru nr. 5.645/12.12.2017 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019

a) 19.12.2017-05.03.2018: elaborarea proiectelor de manuale școlare [art. 6, alin. (1) din metodologie];

b) 06-19.03.2018: depunerea proiectelor de manuale la Registratura MEN, care le va transmite către CNEE în vederea evaluării [art.6, alin. (2), 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei  prevăzute la punctul 1)];

c) 20.03-10.04.2018: evaluarea proiectelor de manuale școlare și comunicarea rezultatelor (articolele 8-11 din metodologie, 15 zile lucrătoare);

d) 11-12.04.2018: depunerea la Registratura MEN a eventualelor contestații [art.12, alin.(1), 48 de ore  de la comunicarea rezultatelor];

e) 13.04-04.05.2018: soluționarea contestațiilor prin organizarea procesului de reevaluare a proiectelor de manuale școlare [art.12, alin. (2) din metodologie, 15 zile lucrătoare și comunicarea rezultatelor definitive (alin. (5)];

f) 07-11.05.2018: avizarea proiectelor de manuale școlare (art.13 din metodologie).

Proiectele de manuale școlare vor fi elaborate pentru disciplinele prevăzute în nota atașată.

Lista Manuale 18.XII.2017Cititi mai mult

Apel selectare subiecte olimpiade școlare

 • Postat pe 22/12/2017, la 10:34 de admin

Apel_selectare _subiecte_olimpiade_scolareCititi mai mult

Regulamentul Olimpiadei de limba engleză 2017-2018

 • Postat pe 21/12/2017, la 09:39 de DAIANA TOBOIU

Regulament olimpiada de lb.englezăCititi mai mult

Calendar evenimente Limba germană modernă 2017-2018

 • Postat pe 19/12/2017, la 20:30 de DAIANA TOBOIU

Calendar evenimente Limba Germană Modernă pentru anul școlar 2017-2018Cititi mai mult

SIIIR – Proiect plan școlarizare 2018-2019

 • Postat pe 19/12/2017, la 09:16 de Gabriel Zaman

Adresă unități de învățământ de stat Adresă unități de învățământ…

Adresă unități de învățământ de stat

Adresă unități de învățământ particular

SIIIR – instrucțiuni plan de școlarizare

Vă rugăm să respectați la întocmirea planului de școlarizare prevederile ORDIN Nr 3062/2012.

ORDIN Nr 3062-19012011

 Cititi mai mult

CONCURS REGIONAL “PRIETENII NATURII”, EDITIA A VI-A 2017

 • Postat pe 18/12/2017, la 12:48 de Cornelia Zibileanu

Atașat regăsiți informațiile necesare pentru acest concurs regional, inițiat de…

Atașat regăsiți informațiile necesare pentru acest concurs regional, inițiat de colegii de la Ialomița. Invitația de a participa, am primit-o astăzi, 18.XII. 2017.

Succes!

Inspector școlar, prof. Cornelia Zibileanu

REGULAMENT CAERI PRIETENII NATURII 2018Cititi mai mult

CUPA TYMBARK – fotbal fete și băieți

 • Postat pe 18/12/2017, la 09:28 de LILIANA STANICA

Cupa TYMBARK la fotbal fete și băieți se va desfășura…

Cupa TYMBARK la fotbal fete și băieți se va desfășura după următorul program:

Etapa pe municipiul Pitești U8 și U10 băieți – 21.12.2017, ora 9:00, la Școala Gimnazială Traian Pitești

U12 băieți – 19.01.2018, ora 9:00, la Școala Gimnazială Traian Pitești

Etapa județeană U8, U10 și U12 fete – 22.12.2017, ora 9:00, la Școala Gimnazială Bradu

 Cititi mai mult

Anunt olimpiade limba si literatura romana

 • Postat pe 15/12/2017, la 10:24 de Cristina Cergan

Etapa judeteana a Olimpiadei Nationale de Lingvistica se va desfasura…

Etapa judeteana a Olimpiadei Nationale de Lingvistica se va desfasura in data de 27 ianuarie 2018

Etapa locala a Olimpiadei de limba si literatura romana se va desfasura pe 17 februarie 2018, iar etapa judeteana, in data de 24 martie 2018. In acest sens, catedrele de limba si literatura romana vor organiza etapa pe scoala a Olimpiadei de limba si literatura romana, in vederea selectarii participantilor la etapa locala. Regulamentul in vigoare pentru acesta competitie este cel de anul trecut.

 Cititi mai mult

Grupe de excelenta

 • Postat pe 15/12/2017, la 10:16 de Cristina Cergan

Sambata, 16.12.2017 se va desfasura ultima intalnire pe anul 2017…

Sambata, 16.12.2017 se va desfasura ultima intalnire pe anul 2017 a grupelor de excelenta la limba si literatura romana. Activitatea acestora se va relua in data de 20 ianuarie 2018.Cititi mai mult

În documentul atașat găsiți condițiile de calificare pentru etapele superioare…

În documentul atașat găsiți condițiile de calificare pentru etapele superioare ale Olimpiadelor de istorie și socio-umane.

Succes!

Conditii_calificare_etapa_locala_județeanăCititi mai mult

  Vă rog să popularizați concursul în unitățile școlare de…

 

Vă rog să popularizați concursul în unitățile școlare de nivel liceal !!!!

regulament LicArt17 informare directori si coord educativi editia 17Cititi mai mult

Concurs „PROFI-EXCEL”

 • Postat pe 13/12/2017, la 14:41 de admin

Regulament concurs__Profi EXCELCititi mai mult

Miercuri, 13.12.2017, între orele 12 30  și 14 00 ,…

Miercuri, 13.12.2017, între orele 12 30  și 14 00 , va avea loc la Liceul Tehnologic Nr. 1 Mărăcineni un eveniment de promovare a rețelei europene de informare Eurodesk.

La eveniment vor fi prezentate oportunitățile europene pentru tineri (de mobilitate, studiu, formare, voluntariat, cultură, călătorii, muncă etc.).

Multiplicator Eurodesk,

Inspector școlar, prof. Amalia Velicu

Tel. 0733 033 326Cititi mai mult

CONCURS INTERDISCIPLINAR GEOGRAFIE-FIZICĂ ,,ȘTEFAN HEPITEȘ”

 • Postat pe 11/12/2017, la 15:40 de Cornelia Zibileanu

Stimați colegi, dragi elevi, atașat regăsiți informațiile necesare în vederea…

Stimați colegi, dragi elevi, atașat regăsiți informațiile necesare în vederea participării la acest nou concurs interdisciplinar din calendarul M.E.N., ce se adresează și elevilor din Colegiile Tehnice/Liceele Tehnologice.

Succes!

Inspector școlar, prof. Cornelia Zibileanu

 

1. Regulament-Stefan-Hepites-2017-2018 (2) 2. Programa-Stefan-Hepites-2017-2018 (1) 3. Model 11 test concurs S Hepites 4. Model 12 test concurs Hepites (1)Cititi mai mult

Concursul Public Speaking – etapa locală, zona Câmpulung

 • Postat pe 11/12/2017, la 13:52 de DAIANA TOBOIU

Etapa locală a concursului Public Speaking, zona Câmpulung, se va…

Etapa locală a concursului Public Speaking, zona Câmpulung, se va desfăşura în data de 19 decembrie 2017, începând cu ora 14.00, la Colegiul Naţional Pedagogic ,,Carol I”  din Câmpulung.

În ataşamente găsiţi Regulamentul concursului din acest an şcolar precum şi îndrumări pentru participanţi şi membrii juriului.

Regulament-Public-Speaking-2017-2018-2

guidance-for-speakers-and-adjudicators-1Cititi mai mult

PLAI 2017

 • Postat pe 11/12/2017, la 11:54 de GABRIELA NEAGU

Atașat găsiți Planul local de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesional…

Atașat găsiți Planul local de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic din județul Argeș (PLAI), care a fost actualizat în luna noiembrie 2017.

PLAI ARGES_ nov. 2017Cititi mai mult

Programul finalelor „Intră în joc, câștigă sănătate”Cititi mai mult

Inițiativa Corpul European de Solidaritate (ESC) a fost lansată acum…

Inițiativa Corpul European de Solidaritate (ESC) a fost lansată acum un an. Din luna decembrie a anului trecut, tinerii din întreaga Europă se pot înscrie în Corp și pot astfel să-și exprime interesul de a participa la activități de solidaritate. În prezent, acești tineri sunt susținuți de programul Erasmus + prin intermediul SEV, alături de alte programe.

Mai multe informații puteți găsi la adresa http://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/341

Corpul european de solidaritateCititi mai mult

Newsletter Eurodesk – decembrie 2017

 • Postat pe 11/12/2017, la 11:02 de AMALIA VELICU

A apărut newsletter-ul Eurodesk din decembrie 2017: http://mailchi.mp/4050c9d8418f/eurodesk-newsletter-july-2799673?e=c39ea3bf32

A apărut newsletter-ul Eurodesk din decembrie 2017:

http://mailchi.mp/4050c9d8418f/eurodesk-newsletter-july-2799673?e=c39ea3bf32Cititi mai mult

Echipele calificate în finalele competiției „Intră în joc, câștigă sănătate”Cititi mai mult

Concursul Public Speaking – etapa locală, zona Curtea de Argeş

 • Postat pe 06/12/2017, la 14:29 de DAIANA TOBOIU

Etapa locală a concursului Public Speaking, zona Curtea de Argeş,…

Etapa locală a concursului Public Speaking, zona Curtea de Argeş, se va desfăşura în data de 19 decembrie 2017, începând cu ora 12.00, la Colegiul Naţional ,,Vlaicu-Vodă”  din Curtea de Argeş.

Profesorii coordonatori sunt rugaţi să transmită tabelul scanat cu elevii înscrişi, prin e-mail la şcoala organizatoare:   secretariat_vlaicu_voda@yahoo.com, până în data de 8 decembrie 2017.

În ataşamente găsiţi Regulamentul concursului din acest an şcolar, îndrumări pentru participanţi şi membrii juriului precum şi modelul de tabel care trebuie completat.

Regulament-Public-Speaking-2017-2018

guidance-for-speakers-and-adjudicators

Tabel-Public-Speaking-2017-2018Cititi mai mult

Lista candidati inscrisi pentru inspectie curenta 1- grad didactic I,…

Lista candidati inscrisi pentru inspectie curenta 1- grad didactic I, sesiunea 2021

IC1__gr. I ,2017-2021

Lista candidati inspectie curenta 1 pentru gradul didactic II, sesiunea 2020

IC1__gr. II ,2017-2020Cititi mai mult

  Lista candidati inscrisi cu dosar pentru  grad didactic I,…

 

Lista candidati inscrisi cu dosar pentru  grad didactic I, sesiunea 2020

DOS_gr I_2017-2020

Lista candidati inscrisi cu dosar in 2017 – pentru gradul didactic II, sesiunea 2019

DOS_gr II_2017-2019Cititi mai mult

Concursul “Dan Barbilian” 2017

 • Postat pe 05/12/2017, la 14:09 de Florina Biculescu

Concursul județean “Dan Barbilian” este înscris în CAEJ Argeș la…

Concursul județean “Dan Barbilian” este înscris în CAEJ Argeș la poziția 48. Este un concurs care a ajuns la ediția a XXXI-a, un concurs al Consiliului consultativ disciplina matematică. Se adresează elevilor de performanță care învață în unități școlare din Câmpulung, Curtea de Argeș, Mioveni sau Pitești. La acest concurs participă și elevi din clasa a IV-a din unități școlare din Câmpulung, Curtea de Argeș, Mioveni sau Pitești.

Ediția din acest an va fi găzduită de municipiul Curtea de Argeș, la Colegiul Național “Vlaicu Vodă”.

Regulamentul concursului, Regulamentul Sesiunii de comunicări științifice, Fișa de înscriere la sesiune, programa pentru concurs și listele cu elevii participanți se regăsesc pe site, compartimentul Matematică.

Mult succes!

Inspector școlar,

Prof. Florina BICULESCUCititi mai mult

1_OMEN Met mobilitate 2018_2019 2_Metodologie mobilitate pers_did 2018_2019Cititi mai mult

Concurs Școala Gimnazială Dumitru Udrescu Săpata

 • Postat pe 05/12/2017, la 12:05 de KASIANA VITAN

Anunț concursCititi mai mult

SEMIFINALE -tabel centralizatorCititi mai mult

Concursul de creatie “Mihai Eminescu “

 • Postat pe 04/12/2017, la 14:35 de Cristina Cergan

Va invit sa participati la acest concurs! Detaliil ele regasiti…

Va invit sa participati la acest concurs!

Detaliil ele regasiti mai jos:

Invitatie-pentru-Concursul-de-creatie-Mihai-Eminescu

Adresa de e-mail pe care puteti trimite lucrarile pentru ambele sectiuni este eminescu2017@yahoo.com.Cititi mai mult

Vă rugăm să completați în aplicația SIIIR informațiile privind existența surselor…

Vă rugăm să completați în aplicația SIIIR informațiile privind existența surselor alternative de energie la nivelul unităților de învățământ.

Termen: vineri 08.12.2017, ora 12:00.

Adresa nr. 171 din 29.11.2017Cititi mai mult

REGULAMENT DE ORGANIZARE GSP 2017-18Cititi mai mult

Concursul Public Speaking – etapa locală, zona Piteşti

 • Postat pe 02/12/2017, la 15:31 de DAIANA TOBOIU

Etapa locală a concursului Public Speaking, zona Piteşti, se va…

Etapa locală a concursului Public Speaking, zona Piteşti, se va desfăşura în data de 19 decembrie 2017, începând cu ora 9.30, la Colegiul Naţional ,,Alexandru Odobescu” Piteşti.

Înscrierea elevilor se va face atât pe site-ul:  http://www.esu.ro/public-speaking-competition/registration-2018.html  (până în data de 5 decembrie 2017) cât şi la unitatea şcolară organizatoare.

Profesorii coordonatori sunt rugaţi să transmită tabelul scanat cu elevii participanţi la adresa de e-mail cameliacioaca@gmail.com, până în data de 8 decembrie 2017.

În ataşamente găsiţi Regulamentul concursului din acest an şcolar, îndrumări pentru participanţi şi membrii juriului precum şi modelul de tabel care trebuie completat.

Regulament-Public-Speaking-2017-2018

guidance-for-speakers-and-adjudicators

Tabel-Public-Speaking 2017-2018Cititi mai mult

Grupe de excelenta 2.12.2017

 • Postat pe 28/11/2017, la 16:02 de Cristina Cergan

Sambata, 2.12.2017 nu se va desfasura activitatea grupelor de excelenta…

Sambata, 2.12.2017 nu se va desfasura activitatea grupelor de excelenta la limba si literatura romana. Activitatea acestora se va relua in data de 9.12.2017.

Va rog sa informati elevii.Cititi mai mult

OMEN 5472-Metodologie fundamentare cifra de scolarizareCititi mai mult

Concursul “Dan Barbilian” – 9 decembrie 2017

 • Postat pe 25/11/2017, la 19:29 de LIGIA SURUGIU

Stimați colegi, Dragi elevi, Concursul județean “Dan Barbilian” este înscris…

Stimați colegi,

Dragi elevi,

Concursul județean “Dan Barbilian” este înscris în CAEJ Argeș la poziția 48. Este un concurs care a ajuns la ediția a XXXI-a, un concurs al Consiliului consultativ disciplina matematică. Se adresează elevilor de performanță care învață în unități școlare din Câmpulung, Curtea de Argeș, Mioveni sau Pitești.

Ediția din acest an va fi găzduită de municipiul Curtea de Argeș, la Colegiul Național “Vlaicu Vodă”.

Felicitări elevilor care și-au câștigat dreptul de a participa la acest concurs și mult succes!

Profesorii din județul nostru sunt invitați la această ediție de la Curtea de Argeș pentru corectarea lucrărilor și pentru susținerea comunicărilor științifice. Înscrierea ca profesor evaluator se face prin completarea formularului:

Formular înscriere DB-2017

Anexat, aveți Regulamentul concursului, Regulamentul Sesiunii de comunicări științifice, Fișa de înscriere la sesiune, programa pentru concurs și listele cu elevii participanți.

05.12.2017. Atenție! S-a modificat ultimul elev din baza de date de la Curtea de Argeș și Câmpulung, la clasa a IV-a.

08.12.2017 Agenda Concursului

AGENDA CONCURS DAN BARBILIAN CURTEA DE ARGES 9 DECEMBRIE 2017

Inspector școlar pentru matematică,

Prof. Ligia SURUGIU

Subiecte și bareme
REGULAMENT DB 2017
regulament Sesiune prof DB 2017 Curtea de Argeș
Anexa_fisa prof_DB 2017 Curtea de Argeș
programa_dan_barbilian_2017_Curtea de Arges
CampulungEchipaje_DB 2017
Curtea de ArgesEchipaje_DB 2017
Mioveni_Echipaje_DB 2017
Pitesti_Echipaje_DB 2017


Cititi mai mult

Activitate grupa de excelență Pitești – 25.11.2017

 • Postat pe 24/11/2017, la 16:14 de Florina Biculescu

Sâmbătă, 25.11.2017, nu se desfășoară activitate în cadrul grupei de…

Sâmbătă, 25.11.2017, nu se desfășoară activitate în cadrul grupei de excelență – Matematică, clasa a IV-a.

 Cititi mai mult

Curs de formare pentru profesori – limba spaniolă

 • Postat pe 24/11/2017, la 13:33 de DAIANA TOBOIU

Información_curso_AICLE_español AICLE limba românăCititi mai mult

În atașament găsiți precizări cu privire la normele de completare…

În atașament găsiți precizări cu privire la normele de completare a suplimentului descriptiv al certificatului de calificare profesională, de nivel 3, conform Europass.

Precizari_ completare supliment descriptiv certificat_ nivel 3Cititi mai mult

Concursul LuminaMath -etapa scrisă -25 nov. 2017

 • Postat pe 21/11/2017, la 09:51 de LIGIA SURUGIU

Dragi elevi, Stimați părinți, Concursul național LuminaMath, etapa scrisă, se…

Dragi elevi,

Stimați părinți,

Concursul național LuminaMath, etapa scrisă, se va desfășura în județul nostru, în centrul de concurs de la Colegiul Economic “Maria Teiuleanu” în sediul din strada Eroilor, lângă Inspectoratul Școlar Județean Argeș. Atenție! Nu este sediul din centrul Piteștiului!

Etapa Scrisă a concursului care va avea loc sâmbata aceasta, 25.11.2017, se va desfășura în intervalul orar 10.00 – 12.00.

Accesul elevilor în centrul de concurs se va face până la ora 9.45.
Elevilor calificați li se vom transmite în cursul zilei de marți, 21.11.2017, un mesaj de informare pe adresele de e-mail cu care aceștia s-au înscris în concurs.
Anexat, aveți lista elevilor care vor participa la proba scrisă.
Mult succes!
24.11.2017
Atenție. S-a transmis pe e-mail-ul Dvs. că ora limită de acces a elevilor în centrul de concurs este 9.30. 
Vă atașăm și listele cu locurile elevilor în sălile planificate. 
Inspector școlar pentru matematică,
Prof. Ligia SURUGIU
 ARGES2017

arges-pitești


Cititi mai mult

Fulbright Romania – programul Opportunity Funds – pentru licee

 • Postat pe 20/11/2017, la 15:02 de DAIANA TOBOIU

Comisia Fulbright Româno-Americană şi Centrul Fulbright-EducationUSA de Consiliere Educaţională, cu…

Comisia Fulbright Româno-Americană şi Centrul Fulbright-EducationUSA de Consiliere Educaţională, cu sprijinul Ambasadei SUA la Bucureşti, lansează competiţia pentru programul “Opportunity Funds 2018” pentru elevii din clasele a X-a şi a XI-a care intenţionează să îşi continue studiile universitare şi postuniversitare în Statele Unite. Programul le oferă elevilor excepţionali, dar cu posibilităţi financiare reduse, sprijin financiar şi îndrumare personalizată în aplicarea la universităţi americane. Fondurile nu acoperă taxele de şcolarizare şi întreţinere în SUA, ci sunt destinate facilitării procesului de aplicare.

Termenul-limită pentru înscriere: 15 ianuarie 2018

Puteţi afla detalii accesând adresa:      http://www.fulbright.ro/educational-advising-center/new-opportunity-funds

Afis Opportunity Funds_2018Cititi mai mult

Regulamente concursuri și olimpiade naționale istorie și socio-umane

 • Postat pe 16/11/2017, la 15:00 de ELENA STEFANICA

În documentul atașat se regăsesc regulamentele concursurilor din anul acesta…

În documentul atașat se regăsesc regulamentele concursurilor din anul acesta școlar, 2017-2018, programe, modele de subiecte pentru disciplinele socio-umane, primar, gimnazial, licealRegulamente_concursuri_olimpiade_bac_2017-2018 istorie_socio-umane.

Mult succes!Cititi mai mult

În atenția profesorilor metodiști-raport și anexe, definitivat 2018

 • Postat pe 16/11/2017, la 11:51 de Daniela RĂDUŢ

În atașament regăsiți modelul de raport și anexele de completat,…

În atașament regăsiți modelul de raport și anexele de completat, utile în evaluarea candidaților înscriși pentru examenul de definitivare în învăţământ 2017-2018.

ANEXA 2 DEF

ANEXA 3 DEF

ANEXA 4

MODEL ADEVERINTA CALIFICATIVCititi mai mult

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” (CRED)Cititi mai mult

În atenția profesorilor metodiști-raport și anexe, definitivat 2018

 • Postat pe 16/11/2017, la 09:31 de Daniela RĂDUŢ

În atașament regăsiți modelul de raport și anexele de completat,…

În atașament regăsiți modelul de raport și anexele de completat, utile în evaluarea candidaților înscriși pentru examenul de definitivare în învăţământ 2017-2018.

ANEXA 2 DEF

ANEXA 3 DEF

ANEXA 4 MODEL ADEVERINTA CALIFICATIVCititi mai mult

în atenția profesorilor de informatică ÎNSCRIERE LA CONCURSUL JUDEȚEAN DE…

în atenția profesorilor de informatică

ÎNSCRIERE LA CONCURSUL JUDEȚEAN DE INFORMATICĂ “DAN BARBILIAN” 2018

VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI FORMULARUL ATAȘAT PÂNĂ LA DATA DE 15.12.2017 ORA 14.00

FORMULAR ÎNSCRIERE NUMERICĂ LA CONCURSUL JUDEȚEAN “DAN BARBILIAN”

PROGRAMA PENTRU CONCURSUL JUDEȚEAN DE INFORMATICĂ “DAN BARBILIAN” 2018

 

Clasa Programă
Clasa a V-a Elemente de bază
Tipuri simple de date(întreg, logic, char)
Structura liniară
Structura alternativă(IF)
Algoritmi care prelucrează tipuri simple de date
Clasa a VI-a Structuri repetitive
Tipul de date real
Algoritmi care prelucrează tipuri de date incluse
Fișiere
Clasa a VII-a Tablouri unidimensionale, fără șiruri de caractere
Algoritmii care le prelucrează
Clasa a VIII-a Tablouri bidimensionale,  șiruri de caractere
Algoritmii care le prelucrează
Clasa a IX-a neintensiv Toate structurile de control în pseudocod, fără tablouri
Clasa a IX-a intensiv Tipuri simple de date, instrucțiuni,fișiere, algoritmi, fără tablouri
Clasa a X-a neintensiv Tipuri simple de date, instrucțiuni,fișiere, algoritmi, fără tablouri
Clasa a X-a intensiv Programa școlară a clasei a IX-a intensiv, șiruri de caractere, structuri
Clasa a XI-a neintensiv Programa școlară a claselor a IX-a și a X-a neintensiv, șiruri de caractere, structuri
Clasa a XI-a intensiv Programa școlară a claselor a IX-a și a X-a intensiv, tehnici de programare
Clasa a XII-a neintensiv Programa școlară a clasei a IX-a, a X-a și a-XI-a neintensiv
Clasa a XII-a intensiv Programa școlară a clasei a IX-a, a X-a și a-XI-a intensiv

 Cititi mai mult

În atenția tuturor profesorilor de informatică care doresc să propună…

În atenția tuturor profesorilor de informatică care doresc să propună subiecte  pentru

CONCURSUL JUDEȚEAN “DAN BARBILIAN” 2018.

vă rugăm să vă înscrieți completând formularul de mai jos

FORMULAR ÎNSCRIERE

La clasele unde propuneți subiecte nu trebuie să aveți posibili participanți în concurs.

Termen 04.12.2017Cititi mai mult

Au fost stabiliți profesorii metodiști pentru candidații înscriși la examenul…

Au fost stabiliți profesorii metodiști pentru candidații înscriși la examenul național de definitivare în învățământ în anul școlar 2017-2018.

Candidații vor lua legatura cu inspectorul de specialitate și apoi cu metodistul pentru stabilirea datelor exacte ale inspecțiilor

METODISTI- DEFINITIVAT-2017-2018Cititi mai mult

  Au fost stabiliți profesorii metodiști pentru candidații înscriși la…

 

Au fost stabiliți profesorii metodiști pentru candidații înscriși la examenul național de definitivare în învățământ în anul școlar 2017-2018.

Candidații vor lua legatura cu inspectorul de specialitate și apoi cu metodistul pentru stabilirea datelor exacte ale inspecțiilor.

METODISTI- DEFINITIVAT-2017-2018Cititi mai mult

Cercuri pedagogice religie

 • Postat pe 13/11/2017, la 13:59 de admin

comunicat cercuri pedagogice religieCititi mai mult

ISJ_AG Data desfășurării cercurilor este joi 16.11.2017

ISJ_AG

Data desfășurării cercurilor este joi 16.11.2017Cititi mai mult

Ziua Ștafetei – acum decid eu!

 • Postat pe 13/11/2017, la 13:32 de ADRIAN HERNEST

Fundația Terre des hommes Elveția, împreună cu partenerii săi, organizează,…

Fundația Terre des hommes Elveția, împreună cu partenerii săi, organizează, în perioada 20-27 noiembrie 2017, a VI-a ediție a campaniei dedicate copiilor Ziua Ștafetei – acum decid eu!. 

Conceptul este următorul: pe durata unei zile, copii cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani vor experimenta concret profesiile visate:ambasador, manager, fotograf, judecător, actor, psiholog, farmacist, pilot, make-up artist,etc.

Înscrierile se fac pe pagina webside www.ziua.stafetei.ro până pe 17 noiembrie 2017.

Informații suplimentare pot fi obținute de pe site-ul www.ziua stafetei.ro și de la Cristina Vlădescu sau Alina Dumitru tel. 0728062960,

e-mail ziuastafetei@tdh.roCititi mai mult

Cercuri pedagogice, limbi moderne, semestrul I 2017-2018

 • Postat pe 11/11/2017, la 19:31 de DAIANA TOBOIU

Cercurile pedagogice îşi vor desfăşura activitatea miercuri, 15.11.2017. Vă reamintesc…

Cercurile pedagogice îşi vor desfăşura activitatea miercuri, 15.11.2017.

Vă reamintesc faptul că participarea la aceste activităţi este obligatorie!

Cercuri pedagogice sem.I 2017-2018Cititi mai mult

 • Postat pe 10/11/2017, la 21:57 de Florina Biculescu

Stimați colegi, După cum ați fost informați, ziua de 15…

Stimați colegi,

După cum ați fost informați, ziua de 15 noiembrie 2017 este destinată activităților cercurilor pedagogice. Prezența la aceste activități este obligatorie. Atasat regasiti centralizarea activitatilor cercurilor pedagogice la învățământ primar.

Inspector școlar pentru învățământ primar,

prof. Florina BICULESCU

tematica cercurilor pedagogice înv. primar 2017-2018, sem. ICititi mai mult

Procedură operațională RED calendar prima sesiune calendar final  Cititi mai mult

Evenimentul va avea loc la Bruxelles, în perioada 15 și 16…

17_466-webbanner1

Evenimentul va avea loc la Bruxelles, în perioada 15 și 16 martie 2018.

Termenul de depunere al candidaturilor este 24 noiembrie 2017.

Detalii la adresele:

http://www.eesc.europa.eu/ro/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2018

http://www.eurodesk.ro/stire/vrs/IDstire/363Cititi mai mult

Cercuri pedagogice – Invatamant special – 15.11.2017

 • Postat pe 10/11/2017, la 08:09 de CORNELIA BAICU

Cerc Pedagogic 2017(1).doc CJRAE Invitatie Cerc 2017 gsp-1Cititi mai mult

Examenul național de Bacalaureat 2018 – proba E_d_chimie

 • Postat pe 09/11/2017, la 15:53 de MARIANA DEJANU

Examenul național de Bacalaureat 2018 se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei…

Examenul național de Bacalaureat 2018 se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin O.M.E.N.C.T.S. nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat – 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru 4792/2017.

Programa de examen pentru disciplina chimie  – anexa 2 la O.M.E.N.C.S. 5070/2016 este valabilă și pentru acest an școlar.

Atașat se regăsesc: O.M.E.N. 4792/2017, programa pentru disciplina chimie, modele orientative de subiecte.

 

01_OMEN 4792_2017 bacalaureat 2018

Programa_discip_Chimie_Bacalaureat

E_d_chimie_organica_2018_var_model E_d_chimie_anorganica_2018_var_model E_d_chimie_organica_2018_bar_model E_d_chimie_anorganica_2018_bar_modelCititi mai mult

GRAFICUL ȘI TEMATICA CERCURILOR PEDAGOGICE – DISCIPLINE TEHNICE

 • Postat pe 09/11/2017, la 13:48 de GABRIELA NEAGU

Stimați colegi, atașat găsiți Graficul și tematica cercurilor pedagogice, la…

Stimați colegi, atașat găsiți Graficul și tematica cercurilor pedagogice, la discipline tehnice, pentru semestrul I, an școlar 2017-2018. Cercurile pedagogice își vor desfășura activitatea miercuri, 15.11.2017. Prezența este obligatorie!

AG_Activitati_ cercuri pedagogice_discipline tehnice_sem I_2017-2018Cititi mai mult

Cercuri consilieri educativi

 • Postat pe 09/11/2017, la 13:23 de admin

cercuri consilieri educativiCititi mai mult

Cercuri pedagogice

 • Postat pe 09/11/2017, la 09:52 de ANA TOMOZEIU

Cercuri pedagogiceCititi mai mult

Joi, 09.11.2017, între orele 1800  – 1930  , va avea loc la…

Joi, 09.11.2017, între orele 1800  – 1930  , va avea loc la Colegiul Tehnic Armand Călinescu Pitești un eveniment de promovare a rețelei europene de informare Eurodesk.

La eveniment vor fi prezentate oportunitățile europene pentru tineri (de mobilitate, studiu, formare, voluntariat, cultură, călătorii, muncă etc.).

Multiplicator Eurodesk,

Inspector școlar, prof. Amalia Velicu

Tel. 0733 033 326Cititi mai mult

Concurs de aplicații multimedia la Satu Mare

 • Postat pe 08/11/2017, la 17:00 de LIGIA SURUGIU

Dragi colegi, La Satu Mare se organizează și anul acesta…

Dragi colegi,

La Satu Mare se organizează și anul acesta concursul de aplicații multimedia „Matematica între clasic și modern”. Acest concurs este un concurs cu participare atât directă, cât și indirectă (prin transmiterea lucrărilor) și este prevăzut în CAER. Concursul se va desfășura în data de 09.12.2017, iar înscrierea participanților se face în perioada 06.11.2017-06.12.2017.

Anexat, aveți regulamentul concursului.

Inspector școlar pentru matematică,

prof. Ligia SURUGIU

Regulament Matematica intre clasic si modern 2017-2018


Cititi mai mult

Tematica cercurilor pedagogice, sem. I

 • Postat pe 07/11/2017, la 15:47 de VIOLETA TOMA

Tematica cercurilor pedagogice, sem. I_2017_2018Cititi mai mult

Consultare on-line privind rolul temelor pentru acasă

 • Postat pe 07/11/2017, la 14:58 de admin

Ministerul Educației Naționale și Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei organizează în perioada…

Ministerul Educației Naționale și Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei organizează în perioada 7 – 20 noiembrie 2017 o consultare națională privind regimul temelor pentru acasă. Demersul se adresează actorilor educaționali din învățământul primar, gimnazial și liceal și presupune completarea unor chestionare on-line, elaborate în funcție de specificul a trei categorii de public: cadre didactice, elevi și părinți.

Cercetarea are ca obiective indentificarea unei noi abordări în ceea ce privește rolul acestor activități de învățare, respectiv corectarea unor disfuncționalități semnalate.

Astfel, datele ce urmează a fi colectate vor permite identificarea stării de fapt în privința temelor pentru acasă și vor contura variante de ameliorare a eventualelor derapaje prin adoptarea unor instrumente de reglementare. Nu se solicită date personale, iar răspunsurile centralizate sunt confidențiale şi vor fi utilizate exclusiv în scopul consultării.

Pentru cei interesați, chestionarele sunt disponibile aici:

Cadre didactice

Elevi

PărințiCititi mai mult

GRAFICUL CERCURILOR PEDAGOGICE SEM.I, ANUL ŞCOLAR 2017-2018

 • Postat pe 07/11/2017, la 08:40 de LILIANA STANICA

Graficul cercurilor pedagogiceCititi mai mult

GRAFICUL ȘI TEMATICA CERCURILOR PEDAGOGICE DIN 15.XI.2017 – BIOLOGIE

 • Postat pe 06/11/2017, la 14:54 de Cornelia Zibileanu

Stimați colegi, atașat regăsiți Graficul și tematica cercurilor pedagogice la…

Stimați colegi, atașat regăsiți Graficul și tematica cercurilor pedagogice la biologie, pentru semestrul I, an școlar, 2017-2018.

Prezența este obligatorie!

Inspector școlar, prof. Cornelia Zibileanu

IMG_0002Cititi mai mult

GRAFICUL ȘI TEMATICA CERCURILOR PEDAGOGICE DIN 15.XI.2017- GEOGRAFIE

 • Postat pe 06/11/2017, la 14:51 de Cornelia Zibileanu

Stimați colegi, atașat regăsiți Graficul și tematica cercurilor pedagogice la…

Stimați colegi, atașat regăsiți Graficul și tematica cercurilor pedagogice la geografie, pentru semestrul I, an școlar, 2017-2018.

Prezența este obligatorie!

Inspector școlar, prof. Cornelia Zibileanu

 

IMG_0001 (1)Cititi mai mult

Grupe de excelenta limba si literatura romana 2017 -2018

 • Postat pe 06/11/2017, la 14:09 de Cristina Cergan

Sâmbătă, 11 noiembrie 2017, între orele 9.30-11.30, își vor desfășura…

Sâmbătă, 11 noiembrie 2017, între orele 9.30-11.30, își vor desfășura activitatea grupele de excelență la limba și literatura română. Activitatea de va desfășura în cadrul Facultătii de Litere de pe str. Ghe. Doja, Pitești.

La grupele de excelență pot participa elevii care în anul școlar 2016 -2017 au obținut premii sau mențiuni la etapele județene ale Olimpiadei de limba și literatura română, Olimpiadei Lectura ca abilitate de viață, Olimpiadei de lingvistică și Olimpiada pentru elevii din mediul rural Universul cunoașterii prin lectură.

Va rog să informați elevii cu privire la această activitate.Cititi mai mult

Cercuri pedagogice – 15 noiembrie 2017

 • Postat pe 06/11/2017, la 12:19 de MARIANA DEJANU

  În documentul atașat regăsiți programul cercurilor pedagogice  la disciplina chimie…

 

În documentul atașat regăsiți programul cercurilor pedagogice  la disciplina chimie ce  iși vor desfășura activitatea miercuri, 15.11.2017.

Participarea la aceste activități este obligatorie!

CERC_CHIMIE_sem_I_2017_2018Cititi mai mult

Tematica cercurilor pedagogice

 • Postat pe 03/11/2017, la 14:02 de LILIANA IORDACHE

Tematica cercurilorCititi mai mult

Stimați colegi, După cum ați fost informați de către responsabilii…

Stimați colegi,

După cum ați fost informați de către responsabilii de cerc, ziua de 15 noiembrie este destinată activităților cercurilor pedagogice. Prezența la aceste activități este obligatorie. Tematica este anexată acesui anunț.

Inspector școlar pentru matematică,

prof. Ligia SURUGIU

 tematica_cercurilor_2017-2018_sem 1


Cititi mai mult

Modele subiecte competente bacalaureat 2018Cititi mai mult

Modele subiecte examene nationale 2018

 • Postat pe 03/11/2017, la 12:21 de Cristina Cergan

Va rog sa studiati cu atentie modelele postate de CNEE…

Va rog sa studiati cu atentie modelele postate de CNEE pentru examenele de Evaluare Nationala și Bacalaureat 2018!

Bac_2018_E_a_Limba_si_literatura_romana_model

EN_2018_Limba_romana_model (1)e (1)Cititi mai mult

Centralizare cercuri pedagogice semestrul I, anul scolar 2017 -2018

 • Postat pe 03/11/2017, la 12:13 de Cristina Cergan

Atasat regasiti centralizarea activitatilor cercurilor pedagogice la disciplina limba si…

Atasat regasiti centralizarea activitatilor cercurilor pedagogice la disciplina limba si literatura romana.

Cercurile pedagogice isi vor desfasura activitatea miercuri, 15.11.2017.

Va reamintesc faptul ca participarea la aceste activitati este obligatorie!

cercuri-2017-2018-semestrul-I-centralizare-complet-1 final

 Cititi mai mult

În documentul atașat regăsiți programul cercurilor metodice ale profesorilor de…

În documentul atașat regăsiți programul cercurilor metodice ale profesorilor de istorie și socio-umane din semestrul I al anului școlar 2017-2018.

Succes în desfășurarea activităților!Activitati cercuri istorie si socio-umane_sem_I-2017_2018 ISJ_AG0003Cititi mai mult

Modele de subiecte BAC 2018-istorie si socio-umane

 • Postat pe 02/11/2017, la 15:05 de ELENA STEFANICA

Au fost postate modele de subiecte pentru Bac 2018 pe…

Au fost postate modele de subiecte pentru Bac 2018 pe site-ul MEN. În documentele atașate regăsiți modelele pentru istorie (proba Ec) și științe socio-umane (proba Ed).

Succes!

Bac_2018_E_c_istorie_model Bac_2018_E_d_Socio_umane_modeleCititi mai mult

Atașat, regăsiți variantele model subiecte și bareme, pentru examenul de…

Atașat, regăsiți variantele model subiecte și bareme, pentru examenul de Bacalaureat 2018.

Inspector Școlar, prof. Cornelia Zibileanu

 

E_d_anat_fiz_um_gen_ec_um_2018_var_model E_d_anat_fiz_um_gen_ec_um_2018_bar_model E_d_bio_veg_anim_2018_var_model E_d_bio_veg_anim_2018_bar_modelCititi mai mult

BACALAUREAT 2018 – VARIANTĂ MODEL SUBIECTE ȘI BAREM – GEOGRAFIE PROBA Ed)

 • Postat pe 02/11/2017, la 11:32 de Cornelia Zibileanu

Atașat, regăsiți varianta model subiecte și baremul, pentru examenul de…

Atașat, regăsiți varianta model subiecte și baremul, pentru examenul de Bacalaureat 2018.

Inspector Școlar, prof. Cornelia Zibileanu

E_d_geografie_2018_var_model E_d_geografie_2018_bar_modelCititi mai mult

AG_lista_candidati_inscrisi_DEF 2017 -2018Cititi mai mult

OMEN 5360_2017_Calendar cifra de scolarizare IP si IDCititi mai mult

Newsletter Eurodesk – noiembrie 2017

 • Postat pe 02/11/2017, la 09:21 de AMALIA VELICU

A apărut newsletter-ul Eurodesk din noiembrie 2017: http://mailchi.mp/889697790f77/eurodesk-newsletter-july-2771249?e=c39ea3bf32    

A apărut newsletter-ul Eurodesk din noiembrie 2017:

http://mailchi.mp/889697790f77/eurodesk-newsletter-july-2771249?e=c39ea3bf32

 

 Cititi mai mult

Atelier de scriere proiecte E+, Vladesti AG, decembrie 2017

 • Postat pe 02/11/2017, la 09:16 de AMALIA VELICU

Anunțul este aici: http://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/1133 Termenul limita de inscriere este 26…

Anunțul este aici:
Termenul limita de inscriere este 26 noiembrie 2017


Cititi mai mult

Teze 2017-2018Cititi mai mult

Platforma InfoGim

 • Postat pe 01/11/2017, la 08:26 de admin

Comunitatea InfoGim se adresează tuturor celor interesați de informatica și tehnologia…

Comunitatea InfoGim se adresează tuturor celor interesați de informatica și tehnologia informațiilor predate în ciclul gimnazial. Aici vom strânge resurse necesare predării și învățării în sprijinul elevilor profesorilor și părinților ce vor beneficia de această nouă disciplină modernă și practică

InfoGImCititi mai mult

Dragi elevi și stimați colegi, Proiectele “Grupe de excelență” și “O…

Dragi elevi și stimați colegi,

Proiectele “Grupe de excelență” și “O șansă în plus” își încep activitățile în data de 4.11.2017, ora 9, la Universitatea din Piteşti, Facultatea de Stiințe ale Educației, Științe Sociale şi Psihologie, Str. Doaga, nr.11, în următoarele săli:

Proiectul “Grupe de excelență”

Clasa Nr.  elevi Sala/Etaj Program
cls. a V-a 29 elevi sala A 006/P Sâmbăta, 9-11
cls. a VI-a 25 elevi sala A 110 /etaj I Sâmbăta, 9-11
cls. a VII-a 24 elevi sala A 209/ etaj I Sâmbăta, 9-11
cls. a VIII-a 22 elevi sala A 205/etaj I Sâmbăta, 9-11

Proiectul “O șansă în plus” – Bacalaureat Matematică și Biologie, în sala  A 116, corp A (corpul din spate, intrarea prin parcarea Service-ului), Sâmbăta, 9-12. 

Proiectul se desfășoară și în Curtea de Argeș. Responsabilii pentru gimnaziu sunt: în Pitești, prof. Costache Aurelian și în Curtea de Argeș, prof. Molea Gheorghe. Pentru liceu, responsabil este inspectorul pentru matematică.  Săptămânal, prof. formatori vor transmite, electronic, scan după tema zilei cu lista de prezență responsabilului de clasă și responsabilului de proiect. La finalul proiectului, responsabilii de clasă vor înainta responsabililor de proiect un raport, iar responsabilii de proiect vor înainta inspectorului pentru matematică raportul final cumulat pe ciclu gimnazial/liceal, corelat cu rezultatele elevilor de la olimpiadă. Raportul va fi înaintat, la finalul anului școlar,  către partenerul nostru în proiect, Universitatea din Pitești.

Anexat, aveți tematica, elevii selectați, planificarea ședintelor pentru proiectul “Grupe de excelență”.

Absolvenții claselor a VIII-a și a XII-a care vor susține la vară Evaluarea Națională și Bacalaureatul au la dispoziție modele de subiecte în vederea pregătirii celor două examene, elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).

Evaluare națională

Bacalaureat

Inspector școlar pentru matematică,

Prof. Ligia SURUGIU

Tematica Grupe excelenta 2017-2018
Planificare sedinte Grupe de excelenta 2017-2018
formatori GR EXCELENTA 2017-2018
Grupe de excelenta 2017-2017 Arges matematica5
Grupe de excelenta 2017-2017 Arges matematica6
Grupe de excelenta 2017-2017 Arges matematica7
Grupe de excelenta 2017-2017 Arges matematica8
Grupe de excelenta 2017-2017 Arges matematica9
Grupe de excelenta 2017-2017 Arges matematica10


Cititi mai mult

cercuri informaticăCititi mai mult

Noutăți concursuri matematică

 • Postat pe 30/10/2017, la 14:25 de LIGIA SURUGIU

Dragi elevi, Felicitări tuturor elevilor lotului reprezentativ al județului Argeș,…

Dragi elevi,

Felicitări tuturor elevilor lotului reprezentativ al județului Argeș, participanți la CONCURSUL INTERNAȚIONAL ,,ION BARBU – DAN BARBILIAN”, Ediția a XXII – a, Călărași, 28 octombrie 2017!

Mulțumim profesorilor lor, profesorului însoțitor și părinților! Datorită eforturilor lor susținute, pasiunii pentru matematică, doi dintre elevii noștri au fost premiați. Felicitări, Maider Ilie și Oana Voicu, pentru rezultatul obținut!

Vor mai fi și alte concursuri la care voi și alți elevi de-ai noștri vor reuși!

Încă un concurs național va avea loc în scurt timp. Protocolul este semnat, Argeșul va organiza Concursul LUMINAMATH pe 25 noiembrie.

Mai aveți 10 zile până la finalul înscrierii online la adresa  http://luminamath.ro/#

Inspector școlar pentru matematică,

Prof. Ligia SURUGIU

 

 Cititi mai mult

Parteneriat MEN – Fundația Noi Orizonturi

 • Postat pe 30/10/2017, la 14:16 de ADRIAN HERNEST

Acord de parteneriat MEN_FNO_scan 2017Cititi mai mult

Programa pentru Olimpiada Națională de matematică, actualizată-2017

 • Postat pe 27/10/2017, la 10:09 de LIGIA SURUGIU

Stimați colegi, Am primit de la MEN programa pentru Olimpiada Națională…

Stimați colegi,

Am primit de la MEN programa pentru Olimpiada Națională de matematică, cu noile schimbări de la clasa a V-a.

Vă rugăm să țineți cont de noile schimbări în vederea pregătiri elevilor capabili de performanță.

Inspector școlar pentru matematică,

prof. Ligia SURUGIU

Programa olimpiada clasele V-VIII

Programa olimpiada clasele IX-XII 2013-2014


Cititi mai mult

Bilanț 30.09.2017

 • Postat pe 27/10/2017, la 10:02 de admin

BilantCititi mai mult

Calendar olimpiade și concursuri – clasa a IV-a

 • Postat pe 26/10/2017, la 13:41 de Florina Biculescu

  În atașament găsiți  planificarea olimpiadelor și concursurilor școlare din…

 

În atașament găsiți  planificarea olimpiadelor și concursurilor școlare din anul școlar 2017-2018, pentru clasa a IV-a.

Succes!

Grafic olimpiade_IVCititi mai mult

Concurs Liceul Tehnologic Ferdinand I Curtea de Argeș

 • Postat pe 26/10/2017, la 12:05 de KASIANA VITAN

Anunț concursCititi mai mult

Concurs Școala Gimnazială Mircea Ghițulescu Cuca

 • Postat pe 26/10/2017, la 08:06 de KASIANA VITAN

Anunț concursCititi mai mult

Dragi elevi ai claselor a XI-a și a XII-a, Vă…

Dragi elevi ai claselor a XI-a și a XII-a,

Vă trimit, anexat, invitația pentru Concursul “Marcel Roșculeț”, ediția a VIII, 12 mai 2018.

Inspector școlar pentru matematică,

prof. Ligia SURUGIU

 Afis concurs Rosculet 2018


Cititi mai mult

Concurs Școala Gimnazială Vrănești

 • Postat pe 25/10/2017, la 08:57 de KASIANA VITAN

Anunț concursCititi mai mult