slide-3
slide-1

ELEVI

PROFESORI

PARINȚI

COMUNITATE

bac_2015_subiecte_matematica_m1_si_m2_subiecte_istorie

Citește mai mult

SIMULARE BACALAUREAT 2016
slide-2

Citește mai mult

SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ

ANUNȚURI

CNEME Sesiunea 10_2016



Cititi mai mult

În atenția directorilor unităților de învățământ

 • Postat pe 11/08/2016, la 07:13 de Gabriel Zaman

Adresă Ordonanță



Cititi mai mult

Lista candidaţilor admiși în etapa de selecție online – înainte de verificarea conformităţii declaraţiilor din formularul de înscriere cu criteriile…

Lista candidaţilor admiși în etapa de selecție online – înainte de verificarea conformităţii declaraţiilor din formularul de înscriere cu criteriile prevăzute la art. 2 din Metodologie, în baza documentelor din portofoliul depus.

ISJAG064



Cititi mai mult

Atasat regasiti informatiile referitoare la Concursul de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului national de experti in management educational,…

Atasat regasiti informatiile referitoare la Concursul de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului national de experti in management educational, seria a 10-a.

Anunț

OMENCS_4420_04072016_calendar

Calendar_cneme

Metodologie_anexa_OMECTS_5549_6_10_2011



Cititi mai mult

Necesar plăți drepturi salariale în luna august

 • Postat pe 26/07/2016, la 08:57 de Gabriel Zaman

ISJAG041



Cititi mai mult

Programe de conversie profesională

 • Postat pe 22/07/2016, la 10:24 de Gabriel Zaman

Vă informăm că, în baza O.M.E.C.T.S. nr. 6194/2012 privind aprobarea Normelor metdologice de organizare și funcționare a programelor de conversie…

Vă informăm că, în baza O.M.E.C.T.S. nr. 6194/2012 privind aprobarea Normelor metdologice de organizare și funcționare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava organizează programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar la:
– Facultatea de Inginerie Mecanică, specializarea – Educație tehnologică – 4 semestre (domeniul de licență Științe inginerești).
– Facultatea de Istorie și Geografie, specializarea – Istorie – 4 semestre (domeniul de licență Istorie).
Toate programele de conversie se desfășoară la curs cu frecvență, la sediul universității, în limba română.



Cititi mai mult

Vă anunțăm că  în perioada 21-22. 07.2016 se pot depune cereri  de solicitare   a vizionării lucrărilor de la  BACALAUREAT 2016…

Vă anunțăm că  în perioada 21-22. 07.2016 se pot depune cereri  de solicitare   a vizionării lucrărilor de la  BACALAUREAT 2016  la   centrele de examen. Mai multe detalii veți primi la unitățile de învățământ centre de examen

Calendar



Cititi mai mult

Necesar plată examene naționale

 • Postat pe 13/07/2016, la 08:11 de Gabriel Zaman

ISJAG025



Cititi mai mult

Eliberare adeverințe/diplome de bacalaureat

 • Postat pe 12/07/2016, la 12:51 de Gabriel Zaman

ISJAG024



Cititi mai mult

Situații financiare trimestrul II anul 2016

 • Postat pe 04/07/2016, la 08:50 de Gabriel Zaman

ISJAG009



Cititi mai mult

Plată comisie examene național Titularizare

 • Postat pe 01/07/2016, la 09:38 de Gabriel Zaman

ISJAG008



Cititi mai mult

Plată comisii examene naționale

 • Postat pe 30/06/2016, la 10:43 de Gabriel Zaman

ISJAG004



Cititi mai mult

Asigurare permanență Examen Național de Bacalaureat

 • Postat pe 30/06/2016, la 10:12 de Gabriel Zaman

Adresă



Cititi mai mult

Centre de examen BACALAUREAT 2016



Cititi mai mult

ISJAG005



Cititi mai mult

Centre de comunicare Evaluare Națională 2016

 • Postat pe 23/06/2016, la 14:03 de admin

centre de comunicare



Cititi mai mult

În atașament găsiți programul Campionatului Balcanic de Atletism Seniori. În acest sens vă rugăm să participați la această activitate cu…

În atașament găsiți programul Campionatului Balcanic de Atletism Seniori.

În acest sens vă rugăm să participați la această activitate cu elevi și cadre didactice.

DOC220616-008



Cititi mai mult

Anunț selecție națională C.N.S.

 • Postat pe 21/06/2016, la 12:33 de admin

Selectie nationala CNS



Cititi mai mult

Adresa



Cititi mai mult

Tabere sociale

 • Postat pe 16/06/2016, la 15:10 de Gabriel Zaman

Adresa ISJ tabere sociale 2016 Cerere tip tabara sociala



Cititi mai mult

Înscrierea elevilor în registrul matricol

 • Postat pe 13/06/2016, la 10:58 de Gabriel Zaman

Precizări registrul matricol



Cititi mai mult

Vă rugăm să ne sprijiniți prin afișarea la sediul instituției, intr-un loc vizibil, a materialului informativ anexat acestei adrese. ISJAG0001

Vă rugăm să ne sprijiniți prin afișarea la sediul instituției, intr-un loc vizibil, a materialului informativ anexat acestei adrese.

ISJAG0001



Cititi mai mult

Consultare publică



Cititi mai mult

În atenția unităților de învățământ cu personalitate juridică

 • Postat pe 06/06/2016, la 13:04 de Gabriel Zaman

Diferențe salariale



Cititi mai mult

Notă corigențe



Cititi mai mult

ADMITERE  2016   Clase cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională În atenţia directorilor unităţilor…

ADMITERE  2016

 

Clase cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională

În atenţia directorilor unităţilor şcolare gimnaziale şi liceale

(conform Calendarului – Anexa nr. 1 la ordinul MECS nr. 5.082 /31.08.2015 cu modificările ulterioare)

 

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2016 – 2017 se vor desfăşura la Colegiul Naţional „ZINCA GOLESCU”, Piteşti, după următorul program:

 

 • Miercuri 25 mai 2016 – limba englezăproba scrisă în intervalul 9,00 – 10,00 (accesul candidaţilor în săli fiind permis până cel mai târziu la ora 8,30), proba orală în intervalul 11,00 – 19,00 conform planificării orare ce urmează a fi afişată la centrul de examen;

 

 • Joi 26 mai 2016 – limba francezăproba scrisă în intervalul 9,00 – 10,00 (accesul candidaţilor în săli fiind permis până cel mai târziu la ora 8,30), proba orală în intervalul 11,30 – 19,00 conform planificării orare ce urmează a fi afişată la centrul de examen;

 

 • Luni 30 mai 2016afişarea rezultatelor;
 • Luni 30 mai 2016depunerea, rezolvarea contestaţiilor
 • Marţi 31 mai 2016 afişarea rezultatelor finale;

 

Notă

 1. Candidaţii din judeţul Argeş se vor înscrie în perioda 23 – 24 mai 2016 la unităţile şcolare unde activează  iar elevii din alte judeţe la Colegiul Naţional „ZINCA GOLESCU”, Piteşti , după următorul program:
 • Luni 23 mai 2016 –  în intervalul orar 08,00 – 18,00;
 • Marţi 24 mai 2016 –   în intervalul orar 08,00 – 15,00;
 1. Actele necesare pentru înscriere:

–   anexă la fişa de înscriere în anul şcolar 2015 – 2016 (se eliberează de şcoala de provenienţă);

–        copie xerox – carte de identitate şi certificat de naştere pentru candidat;

–        cerere de înscriere tip (se va ridica de la şcoala de provenienţă a elevului) în perioada 23 – 24 mai 2016), iar pentru elevii din alte judeţe de la secretariatul Colegiului Naţional ”Zinca Golescu”;

– dosar cu şină.

 1. Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate sau certificatul de naştere şi carnetul de elev completat şi vizat pentru anul şcolar în curs, atât la proba scrisă cât şi la proba orală.

 

 

Precizări privind echivalările examenelor cu recunoaştere internaţională cu proba de bilingv

 

 1. La nivelul unităţilor de învăţământ din judeţul Argeş se va constitui o comisie de înscriere şi echivalare a examenelor cu recunoaştere internaţională cu proba de bilingv ( acolo unde sunt solicitări în acest sens). Părinţii vor depune la secretariatul şcolii de provenienţă o cerere de aprobare a echivalării (poate fi folosit modelul din anexa 1) şi o copie a diplomei, legalizată/autentificată de directorul şcolii (,,conform cu originalul”). Comisia va analiza documentele depuse, verificând dacă sunt îndeplinite sau nu condiţiile metodologice de echivalare, va încheia un proces-verbal în acest sens şi va întocmi un tabel cu rezultatele finale (anexa 2).

 

5.Dosarele elevilor înscrişi la proba de bilingv împreună cu tabelul centralizator de înscriere precum şi tabelul cu rezultatele finale ale echivalărilor vor fi depuse la Colegiul Naţional „ZINCA GOLESCU” de către directorul unităţii până cel mai târziu marţi, 24 mai 2016, ora 16.00



Cititi mai mult

Precizari



Cititi mai mult

  Vă rugăm să dispuneți toate măsurile necesare astfel încât până la data de 10 mai 2016, la avizierul și…

 

Vă rugăm să dispuneți toate măsurile necesare astfel încât până la data de 10 mai 2016, la avizierul și pe site-ul fiecărei instituții și unități de învățământ, să fie afișată lista nominală cu tot personalul angajat în instituție/unitatea de învățământ în anul școlar 2015-2016: personalul de conducere, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic.



Cititi mai mult

Lista nominala personal



Cititi mai mult

Nota



Cititi mai mult

Tipizate acte studii

 • Postat pe 29/04/2016, la 10:27 de admin

Tipizate acte stuii



Cititi mai mult

BURSA TÂNĂRULUI CERCETĂTOR

 • Postat pe 28/04/2016, la 13:35 de admin

BURSA TANARULUI CERCETATOR



Cititi mai mult

ANUNT ZIUA FAMILIEI



Cititi mai mult

PROPUNERI RETRIMESTRIALIZARE

 • Postat pe 28/04/2016, la 13:06 de admin

RETRIMESTRIALIZARE



Cititi mai mult

Apel selecție în grupurile pentru elaborarea curriculumului

 • Postat pe 25/04/2016, la 10:21 de Gabriel Zaman

Apel



Cititi mai mult

Modificare dată cercuri pedagogice

 • Postat pe 25/04/2016, la 10:15 de Gabriel Zaman

Cercurile pedagogice pe discipline vor fi pe data de 26 mai 2016.

Cercurile pedagogice pe discipline vor fi pe data de 26 mai 2016.



Cititi mai mult

Precizari Certificat medical – Formular specific



Cititi mai mult

Portal educațional “eȘcoală”

 • Postat pe 20/04/2016, la 10:30 de Gabriel Zaman

Portal eȘcoală



Cititi mai mult

Ordin și regulament tabere revizuit 2016



Cititi mai mult

Concurs inspector școlar general adjunct

 • Postat pe 19/04/2016, la 07:23 de Gabriel Zaman

Anunț Documente



Cititi mai mult

Cercuri pedagogice

 • Postat pe 18/04/2016, la 08:09 de Gabriel Zaman

Cercurile pedagogice pe discipline vor fi pe data de 27 mai 2016, iar cele pentru extrașcolar vor fi pe data…

Cercurile pedagogice pe discipline vor fi pe data de 27 mai 2016, iar cele pentru extrașcolar vor fi pe data de 20 mai 2016.



Cititi mai mult

Curs vocațional de protecția consumatorilor – domeniul financiar bancar

 • Postat pe 14/04/2016, la 11:30 de Gabriel Zaman

Curs protecția consumatorilor



Cititi mai mult

APELUL



Cititi mai mult

Prezentare Situații financiare – B.S. trim. I 2016

 • Postat pe 06/04/2016, la 10:28 de Gabriel Zaman

Adresa



Cititi mai mult

Necesar Hotărâri Judecătorești conform anexei

 • Postat pe 04/04/2016, la 07:39 de Gabriel Zaman

Anexa



Cititi mai mult

Invitație Simpozion 2016



Cititi mai mult

Lista



Cititi mai mult

Evenimentul “Armata – O școală altfel”

 • Postat pe 23/03/2016, la 11:41 de Gabriel Zaman

Ministerul Apărării Naționale organizează, în perioada 18-22.04.2016, evenimentul “Armata – O școală altfel”, eveniment ce are ca scop promovarea imaginii…

Ministerul Apărării Naționale organizează, în perioada 18-22.04.2016, evenimentul “Armata – O școală altfel”, eveniment ce are ca scop promovarea imaginii Armatei României și a misiunilor desfășurate de militarii români.

Activități promovare



Cititi mai mult

Universitatea din Pitești – Caravana Admiterii 2016

 • Postat pe 21/03/2016, la 15:25 de Gabriel Zaman

Caravana Admiterii 2016



Cititi mai mult

În atenția comisiilor de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare

 • Postat pe 21/03/2016, la 11:47 de Gabriel Zaman

Înscriere clasa pregătitoare



Cititi mai mult