slide-3
slide-1

ELEVI

PROFESORI

PARINȚI

COMUNITATE

bac_2015_subiecte_matematica_m1_si_m2_subiecte_istorie

Citește mai mult

SIMULARE BACALAUREAT 2016
slide-2

Citește mai mult

SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ

ANUNȚURI

Programe de conversie profesională

 • Postat pe 22/07/2016, la 10:24 de Gabriel Zaman

Vă informăm că, în baza O.M.E.C.T.S. nr. 6194/2012 privind aprobarea Normelor metdologice de organizare și funcționare a programelor de conversie…

Vă informăm că, în baza O.M.E.C.T.S. nr. 6194/2012 privind aprobarea Normelor metdologice de organizare și funcționare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava organizează programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar la:
– Facultatea de Inginerie Mecanică, specializarea – Educație tehnologică – 4 semestre (domeniul de licență Științe inginerești).
– Facultatea de Istorie și Geografie, specializarea – Istorie – 4 semestre (domeniul de licență Istorie).
Toate programele de conversie se desfășoară la curs cu frecvență, la sediul universității, în limba română.Cititi mai mult

Vă anunțăm că  în perioada 21-22. 07.2016 se pot depune cereri  de solicitare   a vizionării lucrărilor de la  BACALAUREAT 2016…

Vă anunțăm că  în perioada 21-22. 07.2016 se pot depune cereri  de solicitare   a vizionării lucrărilor de la  BACALAUREAT 2016  la   centrele de examen. Mai multe detalii veți primi la unitățile de învățământ centre de examen

CalendarCititi mai mult

Necesar plată examene naționale

 • Postat pe 13/07/2016, la 08:11 de Gabriel Zaman

ISJAG025Cititi mai mult

Eliberare adeverințe/diplome de bacalaureat

 • Postat pe 12/07/2016, la 12:51 de Gabriel Zaman

ISJAG024Cititi mai mult

Situații financiare trimestrul II anul 2016

 • Postat pe 04/07/2016, la 08:50 de Gabriel Zaman

ISJAG009Cititi mai mult

Plată comisie examene național Titularizare

 • Postat pe 01/07/2016, la 09:38 de Gabriel Zaman

ISJAG008Cititi mai mult

Plată comisii examene naționale

 • Postat pe 30/06/2016, la 10:43 de Gabriel Zaman

ISJAG004Cititi mai mult

Asigurare permanență Examen Național de Bacalaureat

 • Postat pe 30/06/2016, la 10:12 de Gabriel Zaman

AdresăCititi mai mult

Centre de examen BACALAUREAT 2016Cititi mai mult

ISJAG005Cititi mai mult

Centre de comunicare Evaluare Națională 2016

 • Postat pe 23/06/2016, la 14:03 de admin

centre de comunicareCititi mai mult

În atașament găsiți programul Campionatului Balcanic de Atletism Seniori. În acest sens vă rugăm să participați la această activitate cu…

În atașament găsiți programul Campionatului Balcanic de Atletism Seniori.

În acest sens vă rugăm să participați la această activitate cu elevi și cadre didactice.

DOC220616-008Cititi mai mult

Anunț selecție națională C.N.S.

 • Postat pe 21/06/2016, la 12:33 de admin

Selectie nationala CNSCititi mai mult

AdresaCititi mai mult

Tabere sociale

 • Postat pe 16/06/2016, la 15:10 de Gabriel Zaman

Adresa ISJ tabere sociale 2016 Cerere tip tabara socialaCititi mai mult

Înscrierea elevilor în registrul matricol

 • Postat pe 13/06/2016, la 10:58 de Gabriel Zaman

Precizări registrul matricolCititi mai mult

Vă rugăm să ne sprijiniți prin afișarea la sediul instituției, intr-un loc vizibil, a materialului informativ anexat acestei adrese. ISJAG0001

Vă rugăm să ne sprijiniți prin afișarea la sediul instituției, intr-un loc vizibil, a materialului informativ anexat acestei adrese.

ISJAG0001Cititi mai mult

Consultare publicăCititi mai mult

În atenția unităților de învățământ cu personalitate juridică

 • Postat pe 06/06/2016, la 13:04 de Gabriel Zaman

Diferențe salarialeCititi mai mult

Notă corigențeCititi mai mult

ADMITERE  2016   Clase cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională În atenţia directorilor unităţilor…

ADMITERE  2016

 

Clase cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională

În atenţia directorilor unităţilor şcolare gimnaziale şi liceale

(conform Calendarului – Anexa nr. 1 la ordinul MECS nr. 5.082 /31.08.2015 cu modificările ulterioare)

 

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2016 – 2017 se vor desfăşura la Colegiul Naţional „ZINCA GOLESCU”, Piteşti, după următorul program:

 

 • Miercuri 25 mai 2016 – limba englezăproba scrisă în intervalul 9,00 – 10,00 (accesul candidaţilor în săli fiind permis până cel mai târziu la ora 8,30), proba orală în intervalul 11,00 – 19,00 conform planificării orare ce urmează a fi afişată la centrul de examen;

 

 • Joi 26 mai 2016 – limba francezăproba scrisă în intervalul 9,00 – 10,00 (accesul candidaţilor în săli fiind permis până cel mai târziu la ora 8,30), proba orală în intervalul 11,30 – 19,00 conform planificării orare ce urmează a fi afişată la centrul de examen;

 

 • Luni 30 mai 2016afişarea rezultatelor;
 • Luni 30 mai 2016depunerea, rezolvarea contestaţiilor
 • Marţi 31 mai 2016 afişarea rezultatelor finale;

 

Notă

 1. Candidaţii din judeţul Argeş se vor înscrie în perioda 23 – 24 mai 2016 la unităţile şcolare unde activează  iar elevii din alte judeţe la Colegiul Naţional „ZINCA GOLESCU”, Piteşti , după următorul program:
 • Luni 23 mai 2016 –  în intervalul orar 08,00 – 18,00;
 • Marţi 24 mai 2016 –   în intervalul orar 08,00 – 15,00;
 1. Actele necesare pentru înscriere:

–   anexă la fişa de înscriere în anul şcolar 2015 – 2016 (se eliberează de şcoala de provenienţă);

–        copie xerox – carte de identitate şi certificat de naştere pentru candidat;

–        cerere de înscriere tip (se va ridica de la şcoala de provenienţă a elevului) în perioada 23 – 24 mai 2016), iar pentru elevii din alte judeţe de la secretariatul Colegiului Naţional ”Zinca Golescu”;

– dosar cu şină.

 1. Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate sau certificatul de naştere şi carnetul de elev completat şi vizat pentru anul şcolar în curs, atât la proba scrisă cât şi la proba orală.

 

 

Precizări privind echivalările examenelor cu recunoaştere internaţională cu proba de bilingv

 

 1. La nivelul unităţilor de învăţământ din judeţul Argeş se va constitui o comisie de înscriere şi echivalare a examenelor cu recunoaştere internaţională cu proba de bilingv ( acolo unde sunt solicitări în acest sens). Părinţii vor depune la secretariatul şcolii de provenienţă o cerere de aprobare a echivalării (poate fi folosit modelul din anexa 1) şi o copie a diplomei, legalizată/autentificată de directorul şcolii (,,conform cu originalul”). Comisia va analiza documentele depuse, verificând dacă sunt îndeplinite sau nu condiţiile metodologice de echivalare, va încheia un proces-verbal în acest sens şi va întocmi un tabel cu rezultatele finale (anexa 2).

 

5.Dosarele elevilor înscrişi la proba de bilingv împreună cu tabelul centralizator de înscriere precum şi tabelul cu rezultatele finale ale echivalărilor vor fi depuse la Colegiul Naţional „ZINCA GOLESCU” de către directorul unităţii până cel mai târziu marţi, 24 mai 2016, ora 16.00Cititi mai mult

PrecizariCititi mai mult

  Vă rugăm să dispuneți toate măsurile necesare astfel încât până la data de 10 mai 2016, la avizierul și…

 

Vă rugăm să dispuneți toate măsurile necesare astfel încât până la data de 10 mai 2016, la avizierul și pe site-ul fiecărei instituții și unități de învățământ, să fie afișată lista nominală cu tot personalul angajat în instituție/unitatea de învățământ în anul școlar 2015-2016: personalul de conducere, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic.Cititi mai mult

Lista nominala personalCititi mai mult

NotaCititi mai mult

Tipizate acte studii

 • Postat pe 29/04/2016, la 10:27 de admin

Tipizate acte stuiiCititi mai mult

BURSA TÂNĂRULUI CERCETĂTOR

 • Postat pe 28/04/2016, la 13:35 de admin

BURSA TANARULUI CERCETATORCititi mai mult

ANUNT ZIUA FAMILIEICititi mai mult

PROPUNERI RETRIMESTRIALIZARE

 • Postat pe 28/04/2016, la 13:06 de admin

RETRIMESTRIALIZARECititi mai mult

Apel selecție în grupurile pentru elaborarea curriculumului

 • Postat pe 25/04/2016, la 10:21 de Gabriel Zaman

ApelCititi mai mult

Modificare dată cercuri pedagogice

 • Postat pe 25/04/2016, la 10:15 de Gabriel Zaman

Cercurile pedagogice pe discipline vor fi pe data de 26 mai 2016.

Cercurile pedagogice pe discipline vor fi pe data de 26 mai 2016.Cititi mai mult

Precizari Certificat medical – Formular specificCititi mai mult

Portal educațional “eȘcoală”

 • Postat pe 20/04/2016, la 10:30 de Gabriel Zaman

Portal eȘcoalăCititi mai mult

Ordin și regulament tabere revizuit 2016Cititi mai mult

Concurs inspector școlar general adjunct

 • Postat pe 19/04/2016, la 07:23 de Gabriel Zaman

Anunț DocumenteCititi mai mult

Cercuri pedagogice

 • Postat pe 18/04/2016, la 08:09 de Gabriel Zaman

Cercurile pedagogice pe discipline vor fi pe data de 27 mai 2016, iar cele pentru extrașcolar vor fi pe data…

Cercurile pedagogice pe discipline vor fi pe data de 27 mai 2016, iar cele pentru extrașcolar vor fi pe data de 20 mai 2016.Cititi mai mult

Curs vocațional de protecția consumatorilor – domeniul financiar bancar

 • Postat pe 14/04/2016, la 11:30 de Gabriel Zaman

Curs protecția consumatorilorCititi mai mult

APELULCititi mai mult

Prezentare Situații financiare – B.S. trim. I 2016

 • Postat pe 06/04/2016, la 10:28 de Gabriel Zaman

AdresaCititi mai mult

Necesar Hotărâri Judecătorești conform anexei

 • Postat pe 04/04/2016, la 07:39 de Gabriel Zaman

AnexaCititi mai mult

Invitație Simpozion 2016Cititi mai mult

ListaCititi mai mult

Evenimentul “Armata – O școală altfel”

 • Postat pe 23/03/2016, la 11:41 de Gabriel Zaman

Ministerul Apărării Naționale organizează, în perioada 18-22.04.2016, evenimentul “Armata – O școală altfel”, eveniment ce are ca scop promovarea imaginii…

Ministerul Apărării Naționale organizează, în perioada 18-22.04.2016, evenimentul “Armata – O școală altfel”, eveniment ce are ca scop promovarea imaginii Armatei României și a misiunilor desfășurate de militarii români.

Activități promovareCititi mai mult

Universitatea din Pitești – Caravana Admiterii 2016

 • Postat pe 21/03/2016, la 15:25 de Gabriel Zaman

Caravana Admiterii 2016Cititi mai mult

În atenția comisiilor de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare

 • Postat pe 21/03/2016, la 11:47 de Gabriel Zaman

Înscriere clasa pregătitoareCititi mai mult

Comenzi manuale pentru clasele V-X prin retipăriri

 • Postat pe 21/03/2016, la 11:44 de Gabriel Zaman

Comenzi manuale pentru clasele V-X prin retipăririCititi mai mult

Prelungire termen de înscriere Concursul Național “Made for Europe”

 • Postat pe 21/03/2016, la 10:35 de Gabriel Zaman

Termenul de înscriere a fost prelungit până la data de 23.03.2016.

Termenul de înscriere a fost prelungit până la data de 23.03.2016.Cititi mai mult

Concursul Naţional “Made for Europe”

 • Postat pe 14/03/2016, la 11:47 de Gabriel Zaman

Către, Unităţile şcolare de învăţământ preuniversitar din judeţul Argeş În atenţia: Doamnelor/Domnilor Directori Coordonatorilor de proiecte europene Conform adresei M.E.N.C.S….

Către,
Unităţile şcolare de învăţământ preuniversitar din judeţul Argeş
În atenţia: Doamnelor/Domnilor Directori
Coordonatorilor de proiecte europene

Conform adresei M.E.N.C.S. nr. 28251/23.02.2016, în perioada 07.03.2016 – 23.04.2016 se desfăşoară Concursul Naţional „Made for Europe”, ediţia a X-a, cuprins în Calendarul concursurilor naţionale şcolare finanţate de către M.E.N.C.S. în anul şcolar 2015 – 2016.
Concursul Naţional „Made for Europe” vizează valorizarea şi promovarea experienţelor pozitive acumulate de unităţile de învăţământ preuniversitar în derularea proiectelor finanţate prin programele europene din domeniul educaţiei şi formarii profesionale, în anul şcolar anterior.
Evaluarea produselor finale de către comisia judeţeană de concurs va avea loc în data de 25.03.2016, la Palatul copiilor Piteşti.
Unităţile şcolare interesate vor transmite fişa de înscriere până la data de 18.03.2016 la adresa de e-mail madeforeurope2016@yahoo.ro (documentul va fi semnat de reprezentantul legal al unitatii de învăţământ).
Informaţiile privind Concursul Naţional de produse finale ale proiectelor finanţate prin programe europene „Made for Europe” sunt disponibile pe site-ul M.E.N.C.S. www.edu.ro, “Învăţământ preuniversitar-Programe şi proiecte”.

Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale,
prof. Amalia Velicu
Tel. 0788282130

Regulament concurs Made for Europe

Calendar Made for Europe

Fisa evaluare

Fisa inscriereCititi mai mult

Comenzi manuale retipărite 2016-2017 clasele V-X

 • Postat pe 14/03/2016, la 11:37 de Gabriel Zaman

Nota privind completarea stocurile de manuale Formular comanda manuale retiparite 2016-2017Cititi mai mult

Comenzi manuale școlare

 • Postat pe 11/03/2016, la 18:06 de Gabriel Zaman

Detalii în atașament. ISJAG126

Detalii în atașament.

ISJAG126Cititi mai mult