Slide background
Slide background

ELEVI

PROFESORI

PARINȚI

COMUNITATE

bac_2015_subiecte_matematica_m1_si_m2_subiecte_istorie

Citește mai mult

SIMULARE BACALAUREAT 2016
Slide background

Citește mai mult

SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ

ANUNȚURI

ADMITERE  2016   Clase cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională În atenţia directorilor unităţilor…

ADMITERE  2016

 

Clase cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională

În atenţia directorilor unităţilor şcolare gimnaziale şi liceale

(conform Calendarului – Anexa nr. 1 la ordinul MECS nr. 5.082 /31.08.2015 cu modificările ulterioare)

 

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2016 – 2017 se vor desfăşura la Colegiul Naţional „ZINCA GOLESCU”, Piteşti, după următorul program:

 

 • Miercuri 25 mai 2016 – limba englezăproba scrisă în intervalul 9,00 – 10,00 (accesul candidaţilor în săli fiind permis până cel mai târziu la ora 8,30), proba orală în intervalul 11,00 – 19,00 conform planificării orare ce urmează a fi afişată la centrul de examen;

 

 • Joi 26 mai 2016 – limba francezăproba scrisă în intervalul 9,00 – 10,00 (accesul candidaţilor în săli fiind permis până cel mai târziu la ora 8,30), proba orală în intervalul 11,30 – 19,00 conform planificării orare ce urmează a fi afişată la centrul de examen;

 

 • Luni 30 mai 2016afişarea rezultatelor;
 • Luni 30 mai 2016depunerea, rezolvarea contestaţiilor
 • Marţi 31 mai 2016 afişarea rezultatelor finale;

 

Notă

 1. Candidaţii din judeţul Argeş se vor înscrie în perioda 23 – 24 mai 2016 la unităţile şcolare unde activează  iar elevii din alte judeţe la Colegiul Naţional „ZINCA GOLESCU”, Piteşti , după următorul program:
 • Luni 23 mai 2016 –  în intervalul orar 08,00 – 18,00;
 • Marţi 24 mai 2016 –   în intervalul orar 08,00 – 15,00;
 1. Actele necesare pentru înscriere:

–   anexă la fişa de înscriere în anul şcolar 2015 – 2016 (se eliberează de şcoala de provenienţă);

–        copie xerox – carte de identitate şi certificat de naştere pentru candidat;

–        cerere de înscriere tip (se va ridica de la şcoala de provenienţă a elevului) în perioada 23 – 24 mai 2016), iar pentru elevii din alte judeţe de la secretariatul Colegiului Naţional ”Zinca Golescu”;

– dosar cu şină.

 1. Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate sau certificatul de naştere şi carnetul de elev completat şi vizat pentru anul şcolar în curs, atât la proba scrisă cât şi la proba orală.

 

 

Precizări privind echivalările examenelor cu recunoaştere internaţională cu proba de bilingv

 

 1. La nivelul unităţilor de învăţământ din judeţul Argeş se va constitui o comisie de înscriere şi echivalare a examenelor cu recunoaştere internaţională cu proba de bilingv ( acolo unde sunt solicitări în acest sens). Părinţii vor depune la secretariatul şcolii de provenienţă o cerere de aprobare a echivalării (poate fi folosit modelul din anexa 1) şi o copie a diplomei, legalizată/autentificată de directorul şcolii (,,conform cu originalul”). Comisia va analiza documentele depuse, verificând dacă sunt îndeplinite sau nu condiţiile metodologice de echivalare, va încheia un proces-verbal în acest sens şi va întocmi un tabel cu rezultatele finale (anexa 2).

 

5.Dosarele elevilor înscrişi la proba de bilingv împreună cu tabelul centralizator de înscriere precum şi tabelul cu rezultatele finale ale echivalărilor vor fi depuse la Colegiul Naţional „ZINCA GOLESCU” de către directorul unităţii până cel mai târziu marţi, 24 mai 2016, ora 16.00

[post-views]


Cititi mai mult

Precizari

Precizari

[post-views]


Cititi mai mult

  Vă rugăm să dispuneți toate măsurile necesare astfel încât până la data de 10 mai 2016, la avizierul și…

 

Vă rugăm să dispuneți toate măsurile necesare astfel încât până la data de 10 mai 2016, la avizierul și pe site-ul fiecărei instituții și unități de învățământ, să fie afișată lista nominală cu tot personalul angajat în instituție/unitatea de învățământ în anul școlar 2015-2016: personalul de conducere, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic.

[post-views]


Cititi mai mult

Lista nominala personalCititi mai mult

Nota

Nota

[post-views]


Cititi mai mult

Tipizate acte studii

 • Postat pe 29/04/2016, la 10:27 de admin

Tipizate acte stuii

Tipizate acte stuii

[post-views]


Cititi mai mult

BURSA TÂNĂRULUI CERCETĂTOR

 • Postat pe 28/04/2016, la 13:35 de admin

BURSA TANARULUI CERCETATORCititi mai mult

ANUNT ZIUA FAMILIEI

ANUNT ZIUA FAMILIEI

[post-views]


Cititi mai mult

PROPUNERI RETRIMESTRIALIZARE

 • Postat pe 28/04/2016, la 13:06 de admin

RETRIMESTRIALIZARE

RETRIMESTRIALIZARE

[post-views]


Cititi mai mult

Apel selecție în grupurile pentru elaborarea curriculumului

 • Postat pe 25/04/2016, la 10:21 de Gabriel Zaman

Apel

Apel

[post-views]


Cititi mai mult

Modificare dată cercuri pedagogice

 • Postat pe 25/04/2016, la 10:15 de Gabriel Zaman

Cercurile pedagogice pe discipline vor fi pe data de 26 mai 2016.

Cercurile pedagogice pe discipline vor fi pe data de 26 mai 2016.

[post-views]


Cititi mai mult

Precizari Certificat medical – Formular specificCititi mai mult

Portal educațional “eȘcoală”

 • Postat pe 20/04/2016, la 10:30 de Gabriel Zaman

Portal eȘcoală

Portal eȘcoală

[post-views]


Cititi mai mult

Ordin și regulament tabere revizuit 2016Cititi mai mult

Concurs inspector școlar general adjunct

 • Postat pe 19/04/2016, la 07:23 de Gabriel Zaman

Anunț Documente

Anunț

Documente

[post-views]


Cititi mai mult

Cercuri pedagogice

 • Postat pe 18/04/2016, la 08:09 de Gabriel Zaman

Cercurile pedagogice pe discipline vor fi pe data de 27 mai 2016, iar cele pentru extrașcolar vor fi pe data…

Cercurile pedagogice pe discipline vor fi pe data de 27 mai 2016, iar cele pentru extrașcolar vor fi pe data de 20 mai 2016.

[post-views]


Cititi mai mult

Curs vocațional de protecția consumatorilor – domeniul financiar bancar

 • Postat pe 14/04/2016, la 11:30 de Gabriel Zaman

Curs protecția consumatorilorCititi mai mult

APELUL

APELUL

[post-views]


Cititi mai mult

Prezentare Situații financiare – B.S. trim. I 2016

 • Postat pe 06/04/2016, la 10:28 de Gabriel Zaman

Adresa

Adresa

[post-views]


Cititi mai mult

Necesar Hotărâri Judecătorești conform anexei

 • Postat pe 04/04/2016, la 07:39 de Gabriel Zaman

Anexa

Anexa

[post-views]


Cititi mai mult

Invitație Simpozion 2016Cititi mai mult

Lista

Lista

[post-views]


Cititi mai mult

Evenimentul “Armata – O școală altfel”

 • Postat pe 23/03/2016, la 11:41 de Gabriel Zaman

Ministerul Apărării Naționale organizează, în perioada 18-22.04.2016, evenimentul “Armata – O școală altfel”, eveniment ce are ca scop promovarea imaginii…

Ministerul Apărării Naționale organizează, în perioada 18-22.04.2016, evenimentul “Armata – O școală altfel”, eveniment ce are ca scop promovarea imaginii Armatei României și a misiunilor desfășurate de militarii români.

Activități promovare

[post-views]


Cititi mai mult

Universitatea din Pitești – Caravana Admiterii 2016

 • Postat pe 21/03/2016, la 15:25 de Gabriel Zaman

Caravana Admiterii 2016Cititi mai mult

În atenția comisiilor de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare

 • Postat pe 21/03/2016, la 11:47 de Gabriel Zaman

Înscriere clasa pregătitoareCititi mai mult

Comenzi manuale pentru clasele V-X prin retipăriri

 • Postat pe 21/03/2016, la 11:44 de Gabriel Zaman

Comenzi manuale pentru clasele V-X prin retipăririCititi mai mult

Prelungire termen de înscriere Concursul Național “Made for Europe”

 • Postat pe 21/03/2016, la 10:35 de Gabriel Zaman

Termenul de înscriere a fost prelungit până la data de 23.03.2016.

Termenul de înscriere a fost prelungit până la data de 23.03.2016.

[post-views]


Cititi mai mult

Concursul Naţional “Made for Europe”

 • Postat pe 14/03/2016, la 11:47 de Gabriel Zaman

Către, Unităţile şcolare de învăţământ preuniversitar din judeţul Argeş În atenţia: Doamnelor/Domnilor Directori Coordonatorilor de proiecte europene Conform adresei M.E.N.C.S….

Către,
Unităţile şcolare de învăţământ preuniversitar din judeţul Argeş
În atenţia: Doamnelor/Domnilor Directori
Coordonatorilor de proiecte europene

Conform adresei M.E.N.C.S. nr. 28251/23.02.2016, în perioada 07.03.2016 – 23.04.2016 se desfăşoară Concursul Naţional „Made for Europe”, ediţia a X-a, cuprins în Calendarul concursurilor naţionale şcolare finanţate de către M.E.N.C.S. în anul şcolar 2015 – 2016.
Concursul Naţional „Made for Europe” vizează valorizarea şi promovarea experienţelor pozitive acumulate de unităţile de învăţământ preuniversitar în derularea proiectelor finanţate prin programele europene din domeniul educaţiei şi formarii profesionale, în anul şcolar anterior.
Evaluarea produselor finale de către comisia judeţeană de concurs va avea loc în data de 25.03.2016, la Palatul copiilor Piteşti.
Unităţile şcolare interesate vor transmite fişa de înscriere până la data de 18.03.2016 la adresa de e-mail madeforeurope2016@yahoo.ro (documentul va fi semnat de reprezentantul legal al unitatii de învăţământ).
Informaţiile privind Concursul Naţional de produse finale ale proiectelor finanţate prin programe europene „Made for Europe” sunt disponibile pe site-ul M.E.N.C.S. www.edu.ro, “Învăţământ preuniversitar-Programe şi proiecte”.

Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale,
prof. Amalia Velicu
Tel. 0788282130

Regulament concurs Made for Europe

Calendar Made for Europe

Fisa evaluare

Fisa inscriere

[post-views]


Cititi mai mult

Comenzi manuale retipărite 2016-2017 clasele V-X

 • Postat pe 14/03/2016, la 11:37 de Gabriel Zaman

Nota privind completarea stocurile de manuale Formular comanda manuale retiparite 2016-2017Cititi mai mult

Comenzi manuale școlare

 • Postat pe 11/03/2016, la 18:06 de Gabriel Zaman

Detalii în atașament. ISJAG126

Detalii în atașament.

ISJAG126

[post-views]


Cititi mai mult

Vă rugăm să disiminați informația tuturor cadrelor didactice din unitatea de învățământ în ședința Consiliului Profesoral. ISJAG001

Vă rugăm să disiminați informația tuturor cadrelor didactice din unitatea de învățământ în ședința Consiliului Profesoral.

ISJAG001

[post-views]


Cititi mai mult

Competiţia Natională “ŞCOALA EUROPEANĂ”

 • Postat pe 08/03/2016, la 10:36 de admin

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice organizează competiţia naţională pentru obţinerea certificatului “Şcoală Europeană” la care participă unităţile de învăţământ…

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice organizează competiţia naţională pentru obţinerea certificatului “Şcoală Europeană” la care participă unităţile de învăţământ preuniversitar care au derulat proiecte din cadrul programelor europene din domeniul educaţiei şi formării profesionale (Socrates 1996 – 2006, Lifelong Learning 2007 – 2013 şi Erasmus+ 2014 – 2020)
Termenul limită pentru trimiterea candidaturilor: 25 martie 2016 (data poştei)
Documentele necesare depunerii candidaturii:
a) Formularul-tip de candidatură pentru anul 2016 (disponibil pe site-ul M.E.N.C.S.) – două exemplare, tehnoredactate în limba română, semnate cu cerneală sau pix de culoare albastră şi ştampilate;
b) Portofoliu ilustrativ;
c) Proiectul de dezvoltare instituţională (o copie avizată de directorul școlii şi ştampilată);
d) Planurile managerialedin ultimii trei ani: 2013-2014, 2014-2015 și 2015-2016 (copii avizate de directorul școlii şi ştampilate);
e) Avizul inspectoratului școlar (formular disponibil pe site-ul M.E.N.C.S.).
Informaţiile privind descrierea şi obiectivele competiţiei, precum şi criteriile de evaluare sunt disponibile pe site-ul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
Scoala_Europeana_2016

[post-views]


Cititi mai mult

Fișe gradații de merit 2016

 • Postat pe 07/03/2016, la 16:50 de Gabriel Zaman

OMECS 5557_2015 anexa OMECS 5557 MECS_MetodologieCititi mai mult

ISJAG108  

ISJAG108

 

[post-views]


Cititi mai mult